piktogram af netværk

Nyt netværk for Bygherrerådgivning

Dato 27.04.22 |
Af:
Preben Dahl

Bygherrerådgivning er et stort og vigtigt forretningsområde, og mange - både store og små virksomheder - hos Danske Arkitektvirksomheder arbejder med bygherrerådgivning. Derfor etablerer vi nu et netværk der skal italesætte vigtige dagsordener og temaer inden for denne ydelse.

Mange arkitekter leverer bygherrerådgivning, og sidder ganske tæt på bygherrerne, når der skal træffes vigtige beslutninger om arkitektur, økonomi og juridiske forhold. Bygherrerådgiveren har således stor indflydelse på byggeprocessen og dermed det byggede miljø.
 
Udover at være et vigtigt og stort forretningsområde har bygherrerådgiverne også stor indflydelse på udbuds- og aftalevilkår, IKT, budgetlægning, proces etc. Det må også forventes at bygherrerådgiverne vil spille en betydelig rolle på den bæredygtige dagsorden.
 
Derfor opretter Danske Arkitektvirksomheder et nyt netværk for bygherrerådgivere hos arkitektvirksomheder. Formålet er at italesætte de mange vigtige dagsordner og temaer, som er relevante for medlemmerne.
 
Yder du bygherrerådgivning, kan du nu, tilmelde dig netværket.
 
Der kan som udgangspunkt højst medvirke en bygherrerådgiver pr. medlemsvirksomhed (afhængig af tilslutningen). Netværket forventes at holde første møde medio juni. 
 
Tilmelding sker ved at sende en mail til Ulla Michael på um@danskeark.dk.