Nyt HR- og økonominetværk

Opdateret 28.08.18 |
Af:
Lars Emil Kragh

Vi oplever en stigende efterspørgsel på netværk for ledende medarbejdere i arkitektvirksomheder med ansvar for HR, økonomi og administration og opretter derfor et nyt netværk. Første møde afholdes i begyndelsen af september, og du kan tilmelde dig allerede nu.

Danske Arkitektvirksomheder har siden 2010 haft et netværk for medarbejdere/ledere med ansvar for HR, økonomi og administration. Netværket optager ikke nye medlemmer, men da efterspørgslen er stigende på et tilsvarende netværk, etablerer vi et nyt og lignende.

Det første møde i september handler først og fremmest om at hilse på hinanden, planlægge møderække og afstemme forventninger til indhold og form. Følgende ligger dog fast:

  • Netværket kommer til at mødes fire til seks gange om året
  • Temaerne vil tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger deltagerne står med
  • Møderne bliver afholdt på skift hos deltagerne (eller alternativt hos Danske Arkitektvirksomheder)
  • Netværket er faciliteret, så der er styr på koordinering, program og mødeledelse.

Andreas Rønne Nielsen, Rønne i/s faciliterer netværket. Han har stået for en række netværk hos Danske Arkitektvirksomheder siden 2010. Han har et godt kendskab til branchen og de udfordringer, man møder i en stærk arkitektkultur, hvor faget på godt og ondt, gennemsyrer alle beslutninger i virksomheden. 

Møderne planlægges af Andreas Rønne Nielsen i samarbejde med en eller flere medlemmer i netværket – suppleret af Danske Arkitektvirksomheder, hvor det er relevant. Det er vores erfaring, at møderne skaber størst værdi, når netværket samles om konkrete og aktuelle problemstillinger, hvad enten det drejer sig om lønbånd, GDPR, økonomiplatform, timesedler, frokostordning eller organiseringen af virksomheden.

Supplerende oplysninger kan fås hos Lars Emil Kragh på telefon 51 67 15 54 eller e-mail: lek@danskeark.dk.

Tilmelding sker via mail til Ulla Michael på e-mail: um@danskeark.dk – senest tirsdag den 28. august.

Prisen for deltagelse afhænger af antallet af deltagere, men vil sandsynligvis ligge et sted mellem 3.000 og 4.000 kroner om året.