Foto af Anne Lene Jørgensen, Varmings Tegnestue
Anne Lene Jørgensen, indehaver af Varmings Tegnestue.

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020 går til ... Anne Lene Jørgensen!

Dato 05.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Indehaveren af Varmings Tegnestue, Anne Lene Jørgensen, modtager Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020 på 500.000 kroner. Udover hovedprisen uddeles Motivationsprisen, Bæredygtighedsprisen samt Hædersprisen. Fælles for dette års prismodtagere er deres arbejde med dansk kulturarv.

Nykredits Fond hylder det "usynlige" arkitekturarbejde og sætter med overrækkelsen af Arkitekturprisen 2020 fokus på bevarelse af dansk kulturarv.

Temaet for Nykredits Fonds priser er kulturarv, restaurering og transformation, og dette års prismodtagere hyldes for deres arbejde med at bevare den danske bygningsarv og skabe viden på området.

Modtageren af Nykredits Fonds hovedpris, Arkitekturprisen, Anne Lene Jørgensen, er indehaver af Varmings Tegnestue som er specialiseret i restaurering af ældre, bevaringsværdige og fredede bygninger. Varmings Tegnestue står bl.a. bag manualen for bevaring, vedligehold og fornyelse af Vestersøhus samt restaureringen af Dannerhuset og Rytterstatuen i København.

Ud over hovedprisen uddeler Nykredits Fond også en Motivationspris, en Bæredygtighedspris samt Hædersprisen.

I år går Motivationsprisen til Anna Mette Exner, arkitekt maa, der siden 2015 har været indehaver af tegnestuen Anna Mette Exner Arkitektur. Rønnow Arkitekter modtager Bæredygtighedsprisen 2020 for deres udgivelse af værket Bæredygtig Byggeskik fra 2018 og for deres praksis bl.a. vedligeholde og restaurere Rosenborg Slot og Have i København.

Hædersprisen uddeles til en person, der har gjort en helt særlig indsats for dansk arkitektur. Professor Christoffer Harlang modtager Hædersprisen 2020 for sit kandidatprogram på KADK.

Læs mere om Nykredits Fonds Arkitekturpris