Privatlivspolitik

Opdateret 28.05.18

Danske Arkitektvirksomheder følger den gældende lovning om beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi har udarbejdet nedenstående politik der forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. I politikken kan du også læse om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er fx. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, uddannelse m.v.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi indsamler kun oplysninger til specifikke og saglige formål. Nedenfor oplistes, hvilke personoplysninger vi primært behandler og til hvilke formål:

Medlemsadministration og –service
Her behandler vi personoplysninger om medarbejdere på de af vores medlemsvirksomheder, vi er i dialog med. Det er fx. oplysninger som navn, kontaktoplysninger, mailkorrespondance m.v.

Levering af serviceydelser
Her er tale om bl.a. afholdelse af arrangementer, møder og kurser. I disse sammenhænge drejer det sig om personoplysninger som navn, kontaktoplysninger, hvilket medlemsvirksomhed personen er ansat på og andre informationer, der er nødvendige for, at vi kan levere den pågældende service.

Politisk interessevaretagelse
Dette omfatter primært dialog med politiske, private og offentlige interessenter med henblik på at varetage vores medlemmers politiske interesser. I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger som navn, kontaktoplysninger, stilling samt detaljer om den aktuelle sag.

Her bruger vi dine oplysninger

Danske Arkitektvirksomheder bruger blandt andet person- og medlemsoplysninger, når vi:

  • Opretter og administrerer nyhedsbrev til virksomhedens kontaktpersoner.
  • Udfører en række services i forbindelse med jeres medlemskab. Blandt andet, når vi rådgiver dig.
  • Modtager indbetalinger og foretager udbetalinger.
  • Fører statistik over brug af vores hjemmeside.
  • På Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside og i vores publikationer.

Herudover bruger vi informationerne til at udarbejde

  • Informationer i forbindelse med oprettelse af profil på ”Min side” på danskeark.dk.
  • Brancherapporter og virksomhedsstatistik.
  • Høringssvar modtaget af medlemsvirksomhederne.

De retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven.

Vi vil altid oplyse dig hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvordan du får oplysningerne afhænger af den konkrete sammenhæng – fx. om du søger ansættelse hos Danske Arkitektvirksomheder, om du deltager i et arrangement, om du er medlem eller om du blot sender os en e-mail med et spørgsmål.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores elektroniske nyhedsbrev, oplyser du navn og mailadresse. Vi beholder disse oplysninger, så længe du gerne vil modtage nyhedsbreve fra os. Oplysningerne benyttes til at udsende nyhedsbreve om faglige emner, aktuelle arrangementer og nyheder - primært om og til vores medlemsvirksomheder.

Du kan til hver en tid afmelde vores nyhedsbrev ved at trykke på Afmeld nyhedsbrev nederst i nyhedsbrevet eller på Min side på www.danskeark.dk (log ind her), og du vil herefter ikke modtage flere nyhedsbreve fra Danske Arkitektvirksomheder. Hvis du er medlem og virksomhedsrepræsentant, anbefaler vi dog, at du ikke fravælger vores nyhedsbrev, da det er vores primære kommunikationskanal direkte til dig.

Hvis du afmelder nyhedsbrevet, fjerner vi dine personoplysninger.

Bemærk i øvrigt, at vi benytter systemet Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp giver mulighed for, at vi kan se, hvor mange der åbner nyhedsbrevene, hvem der åbner og ikke åbner nyhedsbreve og hvilke links der bliver klikket på. Formålet er igen for at optimere vores kommunikation til den enkelte modtager.

Berigtigelse af personoplysninger

Vi sikrer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi opdaterer dine personoplysninger, og vi retter straks disse, hvis det viser sig, at de er forkerte.

Da vores service til dig afhænger af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, skal du altid huske at oplyse os om eventuelle ændringer hurtigst muligt. Du kan enten kontakte os på e-mail: medlem@danskeark.dk eller selv rette dine oplysninger på "Min side" på www.danskeark.dk (log ind her).

Videregivelse af personoplysninger

Vi deler nogle af dine personoplysninger med forsikringsmægler MARSH og Dansk Industri (DI) for at sikre den bedst mulige service i alle dine relationer i forhold til medlemskabet. Blandt andet deler vi personoplysninger med DI i forbindelse med arrangementer i Industriens Hus.

Opbevaring af personoplysninger

Vi har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt. Vi har nøje overvejet vores retningslinjer for hver enkelt kategori af personoplysninger i forhold til lovgivning. Og vi ønsker at du oplever vores bedst mulig service. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysning og formålet med behandlingen.

Hvilke oplysninger gemmer vi?

Vi gemmer altid person- og medlemsvirksomhedens informationer som oplyst ved indmeldelsen samt senere oplyste ændringer i forbindelse med servicering af vores medlemmer og deres ansatte. Vi vil i nogle tilfælde registre et medlems henvendelse med navn, e-mail, evt. telefonnummer og aktuelle sagsakter når du kontakter os for rådgivning, samt føre statistik over antal henvendelser.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer for vores informationssikkerhed. Sikkerhedsprocedurerne er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger.

Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelsen eller offentliggørelse.

Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå tab af information, tager vi endvidere løbende backup af vores systemer. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

Vi sletter dine oplysninger når vi ikke bruger den længere

Vi opbevarer kun dine og virksomhedens oplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til sagsbehandlingen, og så længe evt. retskrav ikke er forældede. Når vi ikke længere kan bruge oplysningerne, så sletter vi dem.

Når vi har slettet oplysningerne, kan du heller ikke se dem på Min side på www.danskeark.dk

Ved udmeldelse gennemgås sagsakter for sletning. Vi opbevarer vigtige juridiske sagsakter og kopi af forsikringens ophørsdækning i maksimalt 10 år.

Alle virksomhedens kontaktoplysninger, oplysninger om tilknyttede ansatte og evt. tilmelding til nyhedsbrev slettes efter udmeldelse fra Danske Arkitektvirksomheder.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på denne side.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Desuden har du ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til, så du kan sikre dig, at de oplysninger, som vi behandler er rigtige, og at behandlingen er lovlig.

Du har på Min side adgang til dine profilinformationer og virksomhedsrepræsentanter har adgang til virksomhedens profildata. Her kan du til enhver tid rette de fleste informationerne. Oplever du at du ikke kan rette f.eks. din mailadresse, skal du kontakte Danske Arkitektvirksomheder direkte, og vi vil hjælpe dig videre.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, samt en række yderligere oplysninger, vi behandler om dig,

Ret til rettelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden vores generelle slettefrist.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I givet fald må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at overføre oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger, fra en dataansvarlig til en anden, uden hindring.

Ret til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på denne side.

Kontakt vedrørende din egen virksomheds personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du skrive til vores medlemsservice på e-mail: medlem@danskeark.dk

Klage

Er du ikke tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.

Læs mere om, hvordan du klager til Datatilsynet