Nye tærskelværdier for 2020-2021

Opdateret 06.11.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

EU-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2020-2021, som bl.a. dækker udbudsloven. De nye tærskelværdier træder i kraft pr. 1. januar 2020 og er generelt sat en anelse ned. 

Tærskelværdier er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig og udbudspligtig kontrakt er omfattet af. Hvert andet år offentligør Europa-Kommissionen modværdierne i EU medlemslandenes nationale valuta.

Fastsættelsen af tærskelværdierne (beløbsgrænserne) i national valuta, sker på baggrund af kursudviklingen for de seneste to år. Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Ved byggesager for offentlige myndigheder og andre offentligretlige organer skal udbudsloven følges, hvis de samlede håndværkerudgifter overskrider EU's tærskelværdier. Ligger den samlede opgave under EU-tærskelværdier, skal den offentlige byggeopgave udbydes efter tilbudsloven.

Tærskelværdierne for 2020-2021 blev offentliggjort den 31. oktober 2019 og træder i kraft 1. januar 2020.

Læs mere om de nye tærskelværdier for 2020-2021