Foto fra byggeplads

Ny ydelsesbeskrivelse skal styrke grundlaget for bæredygtigt byggeri

Dato 31.08.21 |
Af:
Rikke Friis

Foto: Claus Bjørn Larsen

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører skal i samarbejde med Bygherreforeningen og med støtte fra Realdania udarbejde en ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeriet. Målet er at skabe et klart aftalegrundlag for rådgivningsydelser om socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri.

Den nye ydelsesbeskrivelse skal indgå i aftalegrundlaget mellem en bygherre og rådgivere og medvirke til at fastlægge rådgiverens ydelsesmæssige forpligtelser overfor bygherren. Derudover skal beskrivelsen hjælpe med at tydeliggøre de forventninger, en rådgiver eller totalentreprenør kan have til bygherrens indsats.

Klarhed om begreber og forventninger

Hos Danske Arkitektvirksomheder og i Bygherreforeningen er man enige i, at der desuden er behov for mere klarhed om snitflader og ydelser blandt aktørerne, når det kommer til bæredygtigt byggeri:

”Bæredygtighed er en ledelsesopgave, der kræver omtanke og omhu i alle led, fra forberedelse til design, udførelse, drift og genanvendelse. Det kræver god rådgivning med et skarpt blik for helhed og detaljer, men også klarhed i forhold til de mange delydelser, der indgår i arbejdet. Derfor ser vi frem til at styrke processerne i aftalegrundlaget,” siger Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent for Bæredygtighed i Danske Arkitektvirksomheder.

”Bæredygtighed er blevet indlejret i branchen, men vi mangler endnu klarhed om snitflader og ydelser blandt aktørerne. Derfor glæder vi os meget til at gå ind i arbejdet med ydelsesbeskrivelser om bæredygtighed og vi tror, at det vil bidrage til mere smidige processer blandt bygherrer og deres samarbejdspartnere. Til gavn for de bæredygtige projekter,” siger Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

”…Det kræver god rådgivning med et skarpt blik for helhed og detaljer, men også klarhed i forhold til de mange delydelser, der indgår i arbejdet.” Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder