NY REGERING: GRØN OMSTILLING OG TOTALØKONOMI

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Lene Espersen

Tillykke til statsminister Lars Løkke Rasmussen med det nye ministerhold og kursen mod et friere, rigere og mere trygt Danmark. Det er godt at kunne konstatere, at den grønne omstilling er tilbage på agendaen i regeringsgrundlaget. Vi vil gøre vores til at bidrage og løfte denne opgave i Danske Arkitektvirksomheder.

En ny regering har set dagens lys i denne uge - og nu skal ministrene igang med at føre de mange og ambitiøse målsætninger ud i livet. Vi glæder os over, at fokus på klima og grøn omstilling er kommet tilbage, da det bæredygtige byggeri og i særdeleshed den cirkulære tankegang, hvor vi genbruger og forædler produkter, er en oplagt businesscase med et stort og afgørende potentiale.

Det kræver dog nogle frontløbere – fx en modig regering – som tør og tror på, at den cirkulære økonomi er vejen frem til et mere bæredygtigt og mindre ressourcekrævende samfund.

Livscyklus og totaløkonomi

Vi glæder os også over at et af vores politiske fokusområder i Danske Arkitektvirksomheder – livscyklusperspektivet – har fundet vej til det nye regeringsgrundlag – og som fremover i højere grad skal indgå i beslutningsgrundlaget for offentlige investeringer.

Det kan nemlig bedre betale at se på byggeriet i hele dets levetid, hvor udgifterne til opførelsen budgetmæssigt er en brøkdel i forhold til bygningens samlede leveomkostninger. Hvis man i stedet tænker totaløkonomisk, vil en investering i højere kvalitet i byggeriet ofte være tilbagebetalt over en kort årrække, fordi man reducerer udgifterne til vedligehold og drift.

I dialog med ministrene

Vi ser frem til at fortsætte dialogen med såvel nye som ”gamle” ministre. Særligt ser vi frem til, at diskutere

  • erhvervslivets udfordringer fx konsortiedannelser og udbudslov med erhvervsminister Brian Mikkelsen,
  • nedbringelse af dimittendledighed med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind,
  • bygningers energiforbrug med energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt,
  • helende arkitektur med sundhedsminister Ellen Trane Nørby,
  • transaktionsomkostninger i forbindelse med arkitektkonkurrencer med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og
  • arkitekturpolitik samt arkitekturens værdiskabelse med kulturminister Mette Bock.

Disruption – nye teknologier

Det bliver interessant at følge den nye regerings ”Disruptionråd”, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. Det er noget, vi er meget optaget af i Danske Arkitektvirksomheder – hvordan vi griber mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt og får del i den udvikling, som globalisering og ny teknologi giver os mulighed for.

Helhedstænkningen og det grønne er tilbage

Alt i alt - der er gode takter i regeringsgrundlaget. Der er ingen tvivl om, at der er sat nogle ambitiøse mål op, hvoraf flere på sigt kan få positiv betydning for Danske Arkitektvirksomheders rammevilkår og forretningsmuligheder.