Foto af ny direktion hos Kullegaard A/S
Kullegaard A/S nye direktion: Ulrik Mortensen (tv), produktionsdirektør og medejer samt Kasper Tranekær Kullegaard (th), adm. direktør og medejer.

Ny direktør hos Kullegaard

Opdateret 21.08.19 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Kullegaard A/S

Den 1. juli 2019 indtrådte Kasper Tranekær Kullegaard som ny adm. direktør i Kullegaard A/S. Der er samtidig foretaget en række ændringer i den overordnede virksomhedsstruktur.

Kasper Tranekær Kullegaard har siden 2015 været partner i virksomheden, og har fungeret som daglig leder inden for flere forskellige områder. Han overtager rollen som adm. direktør fra Jacob Christiansen, der har været ansat i Kullegaard siden 2017 – først som økonomichef og senest som adm. direktør. Baggrunden for skiftet er, at virksomheden i endnu højere grad ønsker at fokusere på faglighed og værdiskabelse i det enkelte projekt. Det er bestyrelsens vurdering, at det gøres bedst ved at tage udgangspunkt i virksomhedens stærke DNA, hvilket Kasper Tranekær Kullegaard har været en del af gennem de sidste mange år.

Samtidig indtræder mangeårige partner Ulrik Mortensen som produktionsdirektør, og vil sammen med Kasper Tranekær Kullegaard udgøre direktionen i Kullegaard.

Foruden de fire eksisterende medejere indtræder Nicolas Munkø i ejerkredsen i Kullegaard fra 1. oktober 2019. Ejerkredsen i Kullegaard består derfor fremadrettet af Finn Sandberg Atkinson, Kasper Tranekær Kullegaard, Nicolas Munkø, Thomas Kullegaard og Ulrik Mortensen.

Læs mere om Kullegaard og de nye omstruktureringer