Ny Bytoften

Dato 04.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: tnt Arkitekter

Ny Bytoften er designet med et særligt fokus på social og miljømæssig bæredygtighed, uden at beboere og bygherre skal betale ekstra. Byggeriet er en klynge af 114 almenboliger i Gladsaxe, der er placeret omkring en fælles grønning og regnvandssø.

Det oprindelige Bytoften bestod engang af 123 rækkehuse placeret omkring et overløbsbassin på en grønning. Boligerne i Ny Bytoften er bygget indenfor et almennyttigt rammebeløb, men udleder mindre CO2 og kræver mindre vedligehold end almindelige boliger med samme funktion og størrelse. Valget af materialer, såsom aluminiumsrammer til vinduer, tegltage og murstensfacader, gør, at boligerne har et minimalt behov for vedligeholdelse. Boligerne er desuden bygget efter alle regulativerne for lavenergiklasse 2015, med et lavt forbrug af el, vand og varme, med et gennemsnitligt beregnet forbrug på 500 kroner om måneden.

"Det nye Bytoften gennemføres efter alle regulativerne for BR 2015 og det bliver en afdeling, som på alle måder lever op til de krav, der stilles til moderne boligbyggeri. Det er et byggeri, som jeg mener, at I alle kan være rigtig, rigtig stolte af. Og jeg tør godt konkludere endnu en gang, at her, der viser den almene boligsektor vejen frem [...]," Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter 2013

Der er lagt stor vægt på at indarbejde klimatilpassede tiltag i både bebyggelse og landskab.
I grønningen, der omkranser boligerne, opsamles og genanvendes regnvand i etablerede regnbede, også kaldet wadier, samt i områdets centrerede regnvandssø. Når vandet i Bagsværd Sø stiger, fungerer bassinet som et forsinkelsesbassin for regnvandet, der sparer beboere og kommune for store omkostninger forbundet med vandskader.

Ny Bytoften