Novo Nordisk Naturpark

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Torben Petersen

Frodig natur, insekter og døde træer pryder en af Danmarks mest succesrige virksomheders forplads. Biodiversitet er det gennemgående tema i Novo Nordisk Naturpark, hvor medarbejdere kan trække frisk luft blandt træer og snoede stier.

Når Novo Nordisks medarbejdere møder ind på hovedkontoret i Bagsværd, skal de igennem en naturpark ud over det sædvanlige. Hvad der før var et karakterløst industri- og parkeringslandskab, er nu en frodig offentlig naturpark med fuglesang foroven. Gangstierne snor sig gennem parken, rundt og uden om træer. Insekterne er velkomne ligesom de døde træer, der nu huser biller og kryb.

"Det handler om det gode arbejdsmiljø, som blandt andet indebærer, at medarbejderne har mulighed for at røre sig i forbindelse med arbejdet. Også inde fra kontorbygningerne bliver de naturlige omgivelser værdsat, og flere steder er skrivebordene vendt, så man kigger ud i naturparken", Kristina Lee, corporate vice president, Novo Nordisk
 

Naturparken er placeret ovenpå parkeringskælderen og fungerer ikke blot som en gangsti mellem de to hovedbygninger – arealet er til for at medarbejdere skal tage sig en mental pause, rykke møderne
udendørs og ”indånde” naturen. Her vokser over 2.000 træer og anden vandsugende beplantning frit og understøtter både dyre-, plante og byliv.

Naturparken har minimale driftsomkostninger, og fungerer samtidig som vandsopsamling for det regnvand, der falder på bygningerne og i parkens område. Det gør landskabet robust overfor klimaændringer og giver både en økologisk merværdi og en stor økonomisk besparelse.
 

Novo Nordisk Naturpark SLA, Foto: Torben Petersen