Netværk styrker dialog og vidensdeling

Opdateret 11.12.18 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Karen Sejr

I sidste uge var der premiere på Danske Arkitektvirksomheders ”Regionale netværk”, der er sat i søen for at styrke dialogen mellem medlemmer og sekretariatet, men også for at give de mindre tegnestuer rundt omkring mulighed for at mødes og udveksle erfaringer.

Premieren foregik i det Vestsjællandske netværk på Herslevgaard ved Roskilde, hvor Anne Stausholm Landskabsarkitekter var vært, og senere på ugen mødtes det Vestjyske netværk hos TEKT Arkitekterne i Esbjerg.

På dagsordenen var både orientering om aktuelle initiativer hos Danske Arkitektvirksomheder, brug af sociale medier og en drøftelse af branchens udfordringer, der bl.a. gik på bureaukratiske udbudsregler, bedre vilkår for at små og mellemstore virksomheder kan byde ind på kommunale opgaver samt det nye ABR-regelsæt og Bygningsreglement.

Lene Espersen, der allerede har besøgt henved 200 medlemmer de sidste fire år, prioriterer de enkelte medlemsbesøg højt, men sætter også stor pris på de geografiske netværk, hvor man kan nå at tale med lidt flere ad gangen:

”De små tegnestuer rundt omkring i landet udgør over halvdelen af vores medlemsskare, og det er derfor meget vigtigt at komme i direkte dialog med dem - uanset om man sidder i Ribe, Holbæk eller Randers. Det giver os som organisation en bedre indsigt i, hvordan vi bedst muligt hjælper og plejer deres interesser”

Netværk i hele landet

Netværksmøderne handler om at sikre dialog og vidensdeling, om at være der for vores medlemmer, komme lidt tættere på deres hverdag og give dem mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Planen er, at der afholdes møder med deltagelse af Danske Arkitektvirksomheder én gang om året. Herudover er netværket velkommen til selv at arrangere møder og evt. invitere sekretariatets ”specialister” til at deltage med særlige indlæg om eksempelvis ABR18, ydelsesbeskrivelserne eller kvalitetsledelse.

Vi har etableret geografiske netværk i hele landet, og de næste møder i resten af landet er allerede i kalenderen!