Netværksmøde for landskabsarkitekter

Opdateret 30.05.18 |
Af:
Karen Sejr

Vil du være med til at diskutere udfordringer med IKT i landskabsprojekter, totalrådgivning, udbud og konkurrencer? Vores landskabsnetværk genoptager møderækken og inviterer partnere, ejere og ledende medarbejdere i landskabsarkitektvirksomheder til netværksmøde i juni.

I 2017 blev der afholdt et par netværksmøder for landskabsarkitektvirksomheder. Nu starter vi igen. På det første møde onsdag 13. juni kl. 15-17 i Industriens Hus, Rådhuspladsen, København, planlægger vi, hvilke emner vi gerne vil drøfte fremover. Nogle af dem kunne fx være:

  • IKT og landskabsarkitektarbejder. Erfaringsudveksling omkring udfordringer i rådgivningssamarbejdet, tilgængelig software osv. Hvor skal vi hen med BIM og med hvilke værktøjer, hvilken retning ser vi for branchens udvikling?
  • Totalrådgivningsopgaver. Hvilke særlige problematikker gentager sig for landskabsarkitekten, når vi er underrådgiver til fx bygningsarkitekt eller ingeniør? Kan vi udarbejde et erfa-blad, som vejleder om hvilke ting man særligt skal huske at forholde sig til i aftalen?
  • Totalrådgivningsopgaver, hvor budgettet for landskab overholdes, men det samlede budget overskrides. Erfaringsudveksling omkring cases. Totalrådgiver presser landskabsarkitekten med henvisning til hovedaftalen, musketer-ed osv. Hvordan undgår vi at skulle omprojektere for egen regning i sådanne sager?
  • Udbud. Ofte er Landskabs- byplanydelser meget lidt program-formuleret eller slet ikke nævnt. Forvirring omkring ydelser, faglighed og titler.
  • Problemstillinger i relation til Konkurrencer. Fx større bygningsopgave med udearealer. Bygherre ønsker forslag, der rækker udover honorardel, fx stillingtagen til naboarealer.

Ønsker du at deltage, så send en mail til Ulla Michael på um@danskeark.dk senest mandag den 11. juni. Vel mødt