Moms i forbrugerforhold

Opdateret 06.02.17

Ombudsmandens indskærpelse af reglerne om priser inklusive moms berører også arkitektbranchen i forbrugerforhold.

Danske Arkitektvirksomheder har sammen med en række andre organisationer modtaget en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden. 

I henvendelsen opfordres organisationerne til at orientere deres medlemmer om de gældende regler om, at priser altid skal angives inklusive moms i forbrugerforhold. Reglerne fremgår af Markedsføringsloven §§ 12 a og og 13 samt bekendtgørelse 866 af 18. september 2000 om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (prismærkning). 

Det er i princippet ulovligt - i forbrugerforhold - at skrive eksempelvis 1.000 kr. ekskl moms. Her bør i stedet skrives kr. 1250 kr. (evt. med tilføjelsen inkl. moms). 

Beløbet skal angives inklusive moms uanset om der er tale om et tilbud eller en kontrakt m.v.

Reglerne medfører i princippet en udhulning af ABR 89 pkt. 3.3.1, hvorefter honorarer betales med tillæg af moms. 

Forbrugerombudsmandsmanden har oplyst, at han ved manglende overholdelse er indstillet på at foretage retslige skridt. 

Medlemmerne bør således korrigere deres aftaleparadigmer, tilbudsedler, hjemmesider og lignende. 

Læs mere på notat fra Forbrugerombudsmanden her.
Læs om Prismærkningsbekendtgørelsen her.
Læs i Markedsføringsloven her.