Magisterparken af C.F Møller
C.F. Møllers renovering af den 13-etagers høje boligblok Magisterparken i Aalborg, har ikke bare betydet et forbedret energiregnskab men har også givet plads til en ny og mere mangfoldig beboersammensætning.

Minister puster nyt liv i energirenoveringen

Opdateret 01.03.17 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Jørgen True

Danske Arkitektvirsomheder glæder sig over, at energi-, forsynings- og klimaministeren melder klart ud, at energipolitikken skal gå på to ben. Vi ser frem til de politiske forhandlinger i efteråret om en ny energiaftale.

Danske Arkitektvirksomheder deltager i det fælles brancheprojekt ”Renovering på dagsordenen” og har i samarbejde med de øvrige partnere igennem længere tid forsøgt at gøre politikerne på Christiansborg opmærksomme på, at fremtidens energipolitik må gå på to ben. Det ser ud til at være lykkedes. 

At energipolitikken skal gå på to ben betyder, at det store politiske fokus på omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi skal gå hånd i hånd med fokus på at spare på den energi, der bliver brugt gennem renoveringstiltag.

Vi har derfor i regi af ”renovering på dagsordenen” anbefalet, at regeringen arbejder for, at der bliver udarbejdet analyser af og metoder til at vurdere marginalomkostningen ved at udbygge VE-produktionskapaciteten mod at investere i højere energibesparelses takt.

Vi er derfor utroligt glade for, at vores Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt nu melder klart ud, at energipolitikken både skal fokusere på at reducere energiforbruget via en øget renoveringsindsats og samtidig fortsætte den grønne omstilling. 

Vi ser frem til de politiske forhandlinger i efteråret om en ny energiaftale, der forhåbentligt vil omsætte de flotte ord til praksis. 

Læs hele direktør Lene Espersens indlæg til Renovering på dagsordenen.