Merværdi der kan dokumenteres betaler sig

Opdateret 29.03.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Danske Arkitektvirksomheder mødtes med flere bygherrer til MIPIM i Cannes. Hvis merværdien kan dokumenteres, så kan arkitekterne også bede om betaling for det, lyder meldingen. 

Danske Arkitektvirksomheder har stort fokus på at synliggøre den merværdi arkitektur og vores medlemmer skaber. Men er der efterspørgsel på merværdi, og hvad siger bygherrerne? Vi tog temperaturen på konferencen MIPIM i Cannes, hvor vi havde inviteret en række centrale danske bygherrer til en snak om arkitektonisk merværdi.

“Bygherren er grundlæggende interesseret i at få mest mulig værdi ud af sin investering. En bygning skal ikke kun beskytte de mennesker, der skal bruge den eller bo der, men den skal også sikre optimale levebetingelse, så arbejdsmiljø, indeklima, produktivitet, indlæring og helbred går op i en højere enhed," siger Lene Espersen. 

“Bygherren er grundlæggende interesseret i at få mest mulig værdi ud af sin investering. En bygning skal ikke kun beskytte de mennesker, der skal bruge den eller bo der, men den skal også sikre optimale levebetingelse, så arbejdsmiljø, indeklima, produktivitet, indlæring og helbred går op i en højere enhed. I det omfang vores medlemmer kan dokumentere de positivt skabte merværdier, så er det også muligt at bede om betaling for det,” siger direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen, der sammen med projekt- og forretningsudviklingschef Lars Emil Kragh mødtes med bygherrerne i Cannes. 

At måle og veje merværdi kræver klare retningslinjer for, hvad og hvordan man måler det. Derfor vil Danske Arkitektvirksomheder udvikle en egentlig værktøjskasse, som kan hjælpe vores medlemmer med at finde ud af, hvordan og hvilke data, de skal indsamle fra deres projekter. 

“Vi vil samarbejde med bygherrer om at finde ubureaukratiske modeller for dataopsamling, så vores medlemmer løbende kan optimere den enkelte bygning og bruge data og dermed evidens for afsluttede cases til at give nye kunder tilbud om tilsvarende. Vi vil for at understøtte dette udarbejde en værktøjskasse til vores medlemmer, så de selv kan indhente data og præsentere det for kunderne,” siger Lene Espersen. 

Danske Arkitektvirksomheder fortsætter arbejdet med arkitektur med merværdi, og vi glæder os derfor over, at blandt andet har Aarhus Kommune med chef for Bolig- og projektudvikling Bente Lykke Sørensen og Tony Christrup fra Arkitektgruppen tilkendegivet, at de gerne vil samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder om det videre arbejde med en værkstøjkasse til vores medlemmer.