Force4 skaber meningsfuld og sanselig arkitektur

Opdateret 06.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Force4, Akaciegården på Frederiksberg

Arkitektvirksomheden Force4 arbejder målrettet med tilgængelighed. Det er et område af arkitekturen, der har stort potentiale, som Force4 gerne vil udfylde. 

“Alt der rimer på tilgængelighed, beskæftiger vi os med, “ siger indehaver af Force4 Andreas Lauesen. 

Virksomheden har netop taget første spadestik til Følager i Valby, som er en række plejeboliger for blinde og svagtsynede. Force4 har også været med til at designe Danske Handicaporganisationers Hus i Høje Taastrup. Fælles for projekterne er, at inden de tegner første streg på et projekt, starter de med at researche på bredt emnet. Det giver nemlig rigtig god mening, når man arbejder med tilgængelighed. 

“Vi får nogle bedre projekter, og det færdige byggeri bliver mere relevant for dem, som skal bruge det. Den bedste tilgængelighed er den, hvor du ikke lægger mærke til den. Det handler om et fravær af barriere, fordi tilgængelighed i virkeligheden er for os alle. At komme ind i et rum og ikke blive blændet af lyset fra vinduet er rart for mig, men især for en person med svækket synssans. Det handler om at tænke tilgængelighed ind fra starten, og på den måde få skabt en inkluderende arkitektur, der kan skabe et tilgængeligt og ligeværdigt samfund for alle,” siger Andreas Lauesen.

"For os handler det om at få indlejret informationer i arkitekturen, så rummet kan afkodes ved hjælp af ALLE sanserne," indehaver af Force4 Andreas Lauesen

Tilgængelighed i væggene

Force4 skal tegne boliger til stærkt fysisk og kognitivt handicappede beboere i Ebberød. I Ebberød arbejder virksomheden med tilgængelighed på flere niveauer: Både fysisk og intuitivt. 

“Man kan skabe fysisk tilgængelighed ved fraværet af barriere og ved at åbne rum op, så en person i kørestol kan komme rundt. Men er du blind eller din opfattelsesevne er svækket, hvordan opfatter du så rum? For os handler det om at få indlejret informationer i arkitekturen, så rummet kan afkodes ved hjælp af ALLE sanserne. På den måde kan bygningerne i sig selv give de samme informationer, der kan opfattes af forskellige mennesker, med forskellige typer af sansereduktioner,” siger Andreas Lauesen.

For eksempel kan rigeligt med dagslys hjælpe svagtsynede med at finde vej gennem bygninger, fordi dagslyset tydeligt beskriver rummets funktion. I en anden bygning føles alle vægge forskellige, så man ved at røre ved væggene kan finde vej. Force4 er ikke i tvivl om, at der i området med tilgængelighed ligger et stort potentiale for at udvikle arkitekturen for denne type brugere. 

“Der er et kæmpe udviklingspotentiale, og vi ser det som en stor mulighed for at skabe meningsfuld og sanselig arkitektur. Vi kan få lov til at udfordre os selv, og den gruppe af mennesker vi designer til har i høj grad brug for, at tilgængelig arkitektur bliver en naturlig del af det samfund, de færdes i. Tilgængelighed bliver ofte ikke tænkt ind, som en naturlig del af projekterne, og derfor mangler det ofte. Det vakuum, der er mellem “almindelig” arkitektur og tilgængelighed skal udfyldes. Det er en kæmpe opgave, men det er også vores legeplads, hvor vi kan få lov at boltre os,” siger Andreas Lauesen. 

Erhvervs-ph.d skal styrke Force4

Tilgængelighed giver beboerne flere muligheder, men kan også tænkes sammen med  optimerede arbejdsgange på fremtidens plejecentre som det f.eks. er gjort på Akaciegården på Frederiksberg, der især huser ældre demente beboere. 

“Mange demente har brug for at være i sociale fællesskaber. Derfor hjælper det både beboerne og medarbejderne, at Akaciegården er designet som en trekløver, hvor al logistikken sker fra centrum, og alle boligerne vender ind mod det centrum, som tre blade på et kløver. På den måde kan man følge med i livet uanset, hvor man er i huset, og medarbejderne får samtidig korte interne afstande i deres dagligdag. Det giver god mening for de demente beboere, og samtidig kan man spare penge i plejehjemsdriften og frigive varme hænder til beboerne, fordi bygningerne har et driftoptimeret design,” siger Andreas Lauesen. 

Andreas Lauesen så gerne, at virksomhedens argumenter på området kan blive underbygget af forskning, så netop plejecentre som Akaciegården kan blive et argument for at bygge tilgængelig arkitektur, der også tænker driften ind. 

“Vi vil gerne arbejde endnu mere med intuitiv tilgængelighed, sanselig og indholdsrig arkitektur. Vi vil gerne vide mere om emnet, og derfor har vi søgt om en erhvervs-ph.d, som skal forske i tilgængelighed på tegnestuen. Vi håber, at vi kan udvikle et bredt katalog af veldokumenterede muligheder, som kan integreres i byggeriet, så det i fremtiden bliver tilgængeligt og ligeværdigt for alle,” siger Andreas Lauesen.