Illustration af materialepyramiden
Materialepyramiden.dk er udviklet af det Kgl. Akademi. Nu sker der en yderligere udvikling, der skal resultere i en digital platform, hvor arkitekter m.fl. kan beregner et helt livscyklus-aftryk.

Materialeviden: Nyt projekt om bæredygtigt materialevalg

Dato 16.12.21 |
Af:
Peter Andreas Sattrup

Danske Arkitektvirksomheder og det Kgl. Akademi skal udvikle ny metode til valg af bæredygtige materialer. Projektet skal resultere i en digital løsning der giver tegnestuerne mulighed for at navigere i de mange data på miljøområdet som kan anvendes, når vi i 2023 skal levere på de kommende klimakrav i Bygningsreglementet.

Danske Arkitektvirksomheder går nu sammen med det Kgl. Akademi om at udvikle en metode til bæredygtigt materialevalg, der skal skabe overblik over de væsentligste sammenhænge mellem de arkitektoniske kvaliteter – funktionalitet, holdbarhed og æstetik – og deres sammenhæng med bæredygtighedsparametre som klimapåvirkning og totaløkonomi.

Målet er at skabe en digital platform med en række interaktive visualiseringer, der tillader virksomhederne at navigere i de mange data på miljøområdet, og lave et fælles konstruktionsbibliotek, som virksomhederne kan anvende, når de allerede i 2023 skal levere på de kommende klimakrav i bygningsreglementet. Projektet lægger sig således op af de vedtagne lovkrav til LCA (Livscyklusberegninger) i Bygningsreglementet.

Det Kgl. Akademis erfaringer med at formidle miljøaftryk med materialepyramiden.dk er med til at kvalificere formidlingen, som nu vil indeholde et fuldt livscyklusperspektiv, og en introduktion til at arbejde med både miljøvaredeklarationer og generiske data. Projektet supplerer indsatserne i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
 
”Materialeviden projektet er helt centralt i Danske Arkitektvirksomheders satsning på at styrke arkitektvirksomhedernes mulighed for at tage ejerskab og lederskab i den grønne omstilling. Vi ser frem til at udvikle en forskningsbaseret metode med det Kgl. Akademi samt assistance fra AAU BUILD” siger chefkonsulent Peter Andreas Sattrup og tilføjer, at en ny interessentanalyse viser, at både politikere og bygherrer ser en oplagt mulighed for at arkitekterne tager en ledende rolle i den grønne omstilling af byggeriet.
 
Projektet vil give medlemsvirksomhederne mulighed for at bidrage til et konstruktionsbiblioteket med LCA og LCC beregninger med faglig bistand fra det Kgl. Akademi og AAU BUILD med støtte fra Realdania og Dreyers Fond.

Danske Arkitektvirksomheder etablerer en sideløbende indsats for vidensdeling og kompetenceudvikling i livscyklusvurderinger og totaløkonomi, som skal give medlemmerne mulighed for at opbygge de specialistkompetencer, der skal til for at nedbringe klimaaftrykket markant med robuste arkitektoniske løsninger i indeværende årti.
 
Er du interesseret i at deltage i projektet – skriv til Peter Andreas Sattrup på e-mail: pas@danskeark.dk.