LØN - OG PERSONALESTATISTIK

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Det er tid til indberetning til arkitektbranchens løn-og personalestatistik 2016.

DI gennemfører i ugerne 43 og 44 den årlige indsamling af lønoplysninger til brug for arkitektbranchens løn- og personalestatistik 2016.

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at indberetningen er en overenskomstmæssig forpligtelse, og at alle medlemmer af DI med ansatte derfor skal indberette. Den i DI registrerede kontaktperson på virksomheden (direktøren), vil den 25. oktober 2016 modtage en mail med link til statistikken.

Der skal igen i år kun indberettes løn for medarbejdere omfattet af en af de tre overenskomster, og Rambøll Management forestår, som de tidligere år, udfærdigelsen af lønstatistikken.