Level(s) - Dansk test af europæisk certificering

Opdateret 18.09.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Med 16 danske deltagere ud af ca. 130 i hele EU, er Danmark et af de lande, der har ydet det største bidrag til at kvalificere EU's kommende metode til vurdering af bæredygtigt byggeri Level(s). Ny publikation præsenterer de danske erfaringer, der viser, at der stadig er udfordringer og behov for videreudvikling af Level(s).

Udgivelsen samler erfaringer og anbefalinger, som de danske virksomheder har fået i løbet af deres test af metodeværktøjet.

Om den danske test af Level(s) siger Peter Andreas Sattrup, bæredygtighedschef hos Danske Arkitektvirksomheder og koordinator af den danske test:

"Level(s) er et utroligt vigtigt initativ fra EU-kommissionens side, der kan få afgørende indflydelse på den måde, vi vurderer byggeriets bæredygtighed på tværs i Europa. Behovet for en fælles forståelse på tværs af grænser er stort, og der er behov for metoder og værktøjer, der kan anvendes, når byggeriet skal ressourceeffektiviseres, klimasikres og indgå i en cirkulær økonomi."

For at bæredygtighedsvurdering skal blive mainstream, er det afgørende, at Level(s) endelige udformning passer præcist til byggeriets eksisterende processer og bliver så brugervenligt at anvende som muligt for både begyndere og eksperter. Derfor peger de 16 danske projektteams da også på, at der er behov for at ændre på både metode, manual og rapporteringsværktøj. Der skal være fokus på bæredygtigheden i alle faser, og man skal kunne anvende forskellige værktøjer i hver fase.

Derfor opfordres EU-kommissionen til at investere i yderligere viderudvikling af Level(s) i et fortsat tæt samarbejde med de virksomheder og organisationer, der har bidraget til testen.

Læs om testen og de danske erfaringer i publikationen herunder.

De danske deltagere

For at sikre, at Level(s) passer til bygherrers og byggebranchens behov, har EU-Kommissionen lanceret en test for at høste praktiske erfaringer med metodeværktøjet. I alt har 16 danske virksomheder og organisationer testet Level(s): AI Arkitekter og Ingeniører, Arkitema Architects, COWi, Dissing+Weitling, DEM Danish Energy Management, DOMINIA A/S, EKJ rådgivende ingeniører, Ekolab Aps, FRAME, Frandsen & Søndergaard, Krydsrum Arkitekter, MOE, Rambøll, SWECO Danmark og Årstiderne Arkitekter.

Rapport: Dansk test af Level(s)