Lene Espersen bliver medlem af centralt klimapartnerskab

Opdateret 20.11.19 |
Af:
Karen Sejr

PRESSEMEDDELELSE: Direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen indtræder som medlem af styregruppe under Klimapartnerskab for Byggeri og anlæg, der skal levere kvalificeret input til regeringen.

I sidste uge blev regeringens 13 klimapartnerskaber præsenteret ved en konference på Marienborg herunder Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg. Et partnerskab hvis formål er at skabe en ambitiøs og realiserbar sektorkøreplan, der viser bygge- og anlægsbranchens bidrag til regeringens mål om at reducere klimagasudledningerne med 70 % frem mod 2030 i forhold til 1990.

"Vi lever i et koldt og fugtigt klima, og befinder os indendørs 90 % af tiden. Derfor er energioptimering af byggeriet og de afledte positive effekter på indeklima og sundhed helt afgørende og klart den samfundsøkonomisk klogeste omstilling.” Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder er udpeget til at deltage i en styregruppe bestående af ni medlemmer, som skal hjælpe formanden for Klimapartnerskabet Byggeri og Anlæg adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen fra Aarsleff A/S med at levere kvalificerede input til regeringen. Om udpegningen siger hun:

”Jeg er utrolig beæret over at indgå i arbejdet med klimapartnerskab for byggeri og anlæg. Byggeriet står for 40 % af energiforbruget og 30 % af CO2 udledningen, så byggeriets rolle i den grønne omstilling hen imod såvel 2030 og 2050 kan ikke fremhæves nok.”

Det er altså afgørende, at bygge- og anlægsbranchen leverer løsninger, hvis de politiske målsætninger om 70 % klimagasreduktion i 2030 skal nås. Én af løsninger er ifølge Danske Arkitektvirksomheder og Lene Espersen, ikke blot hvor vi får energien fra men også, hvor godt vi udnytter energien. Energieffektivitet er nemlig ifølge Klimarådet, EA Analyser og FN´s Klimapanel, et af de mest effektive tiltag, når det handler om at reducere CO2-udslippet.

Lene Espersen uddyber:

”Vi lever i et koldt og fugtigt klima, og befinder os indendørs 90 % af tiden. Derfor er energioptimering af byggeriet og de afledte positive effekter på indeklima og sundhed helt afgørende og klart den samfundsøkonomisk klogeste omstilling. Og derfor opfordrer vi til, at politikerne vil regulere byggeriet med fx krav til offentlige bygninger, som led i klimahandlingsplanerne.”

Organisation

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg’s sekretariat drives af Dansk Byggeri, og formand for partnerskabet er adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen fra Aarsleff A/S. Der nedsættes en styregruppe på ni personer samt fem arbejdsgrupper, der får ansvaret for følgende områder:

  1. Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse
  2. Materialers indlejret CO2
  3. Energieffektivisering i bygningsdrift gennem ny teknologi og smart buildings
  4. CO2-reduktion i byggeprocessen
  5. CO2-reduktion i anlægsprocessen

Arbejdsgrupperne skal arbejde med bl.a. energieffektivisering af almene boliger, bygherrernes rammevilkår for renoveringer, samspillet med energisystemet og potentialer, minimering af materialespild m.m., materialeanvendelse og reduktion af CO2 belastning fx knyttet til beton, armering m.m. samt optimering af produktionsproces ved anvendelse af ny teknologi og digitalisering med henblik på at reducere mængden af materialer og spild.

Vi har travlt….

Allerede i slutningen af februar 2020 skal formanden for partnerskabet levere en sektorkøreplan ved en konference på Marienborg. Derfor igangsættes arbejdet arbejdet også med det samme og første møde i styregruppen afholdes allerede i slutningen af november.