Lavpraktik

Opdateret 11.07.19

Der er meget nyt at forholde sig til, når man er ny medarbejder. Tilrettelæg en god start! Samtidig kan noget gå i glemmebogen over tid, og der kan opstå uhensigtsmæssige vaner. I begge tilfælde giver det mening at have lavpraktikken fast defineret og samlet ét sted.

Beskriv i dette afsnit derfor alt omkring de praktiske rammer for virksomheden.

Opbyg Lavpraktik kronologisk fra medarbejderen ankommer til jeres adresse: parkeringsforhold, nøgler, adgangskoder, login, wifi-kode, mailsignatur, visitkort, regler for

pauser/rygning, frokostordning, timesedler, sociale arrangementer, efteruddannelse osv.

Beskriv det hele – kort og præcist. Ring, hvis I har brug for hjælp!