Landskabsarkitekter: Hvordan kan vi fylde mere i værdikæden?

Opdateret 08.02.17 |
Af:
Karen Sejr

Det første møde i det nye netværk for landskabsarkitekter er blevet afholdt. Projektforsikringer, bedre dokumentation af landskabsarkitekternes arbejde og forretningsudvikling fylder hos landskabsarkitekterne.

Danske Arkitektvirksomheder har netop afholdt det første møde i det nyetablerede netværk for landskabsarkitekter. 25 fremmødte landskabsarkitekter diskuterede alt fra, hvordan landskabsarkitektarbejdet bedre kan dokumenteres til, hvordan de kan få skabt en bedre dialog med forsikringselskaberne især i forhold til projektforsikringer.

Et nyt møde skal gå endnu mere i dybden med punkterne, hvor formålet er få nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med mere konkrete input til, hvordan udfordringerne kan blive løst.

De fire emner, der især optager landskabsarkitekterne er:

  • Merværdi – hvordan kan landskabsarkitektarbejdet dokumenteres bedre?
  • Samarbejde – hvordan skaber vi et bedre samarbejde på tværs af fagligheder i projekterne?
  • Forsikringsforhold – især i forhold til projektforsikring, hvordan kan vi komme i dialog med forsikringsselskaberne?
  • Forretningsudvikling – kan vi finde bedre/andre måder at fylde mere i værdikæden?

Ny mødedato er fastsat

Det næste netværksmøde bliver afholdt i København 5. april fra kl. 14.30-17.30.

Det er stadig muligt at blive en del af netværket. Tilmelding til mødet (og netværket) skal ske til Ulla Michael på um@danskeark.dk senest onsdag 29. marts.

Når netværket er endelig etableret, vil der også blive afholdt møder i Jylland.