Læsø Kur

Dato 09.08.21 |
Af:
Rikke Friis

Foto: Friis & Moltke

Den gamle havnekirke i Vesterø har fået nyt liv og rummer i dag det moderne Læsø Kur. Ved at udnytte øens mineralholdige saltressource, bygger projektet videre på Læsøs kulturarv og tradition omkring udnyttelse af salt.

Det gamle kirketårn står stadig som et pejlemærke for byen og er synlig ved indsejlingen til havnen. Klokkerne ringer dog ikke længere, for tårnet har skiftet funktion og indgår i dag i en ny arkitektonisk sammenhæng. På øens lokale saltsyderi fik man nemlig den idé, at restproduktet fra saltproduktionen kunne anvendes til gavn for psoriasispatienter.

Med transformationen fra kirke til kurbad har det gamle kirketårn fået en ny, moderne underkrop som henter inspiration i det omkringliggende klitlandskab på øen. Fra kirketårnet kan besøgende nyde udsigten over havnen og vandet, og i det nye kurbad kan psoriasispatienter, turister og øens beboere nyde bade og behandlinger baseret på den salt, som Læsø er berømt for.

”Kirken har ikke begrænset, men løftet den nye bygning - den har fået karakter, historie og rødder. Det er lykkedes Friis & Moltke at placere bygningen i nutiden med udsigt til både fortiden og fremtiden.” Olav Juul Gaarn Larsen, tidligere borgmester i Læsø Kommune 

Med renoveringen af kirken forbliver bygningen et samlingspunkt med plads til refleksion, velvære og fordybelse. Det lokale øsamfund styrker sin position ved at udnytte sin naturlige ressource, og bevaringen af bygningsarven er blevet et stort økonomisk aktiv for Læsøs erhvervsudvikling. Fra at have stået tom i mange år, skaber kirken nu arbejdspladser og tiltrækker turister, mens fortællingerne om øens historie og kulturarv lever videre.

Foto af kurbad