Læring

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Læring" er en eksempelsamling af skolebyggeri, der stimulerer trivsel, læring og sociale relationer blandt børn og unge.

Børn og unges trivsel, motivation og læring bliver forbedret af gode fysiske rammer. Arkitektur spiller en stor rolle i at understøtte undervisningen og indlæringen på landets undervisningsbyggerier.

Publikationen "Læring" samler 12 danske undervisningsbyggerier med innovative løsninger, der både skaber et stimulerende studie- og arbejdsfællesskab for lærere og elever og samtidig bidrager til lokaltområdets udvikling.

Undervisningsbyggeri er ofte forbundet med mange kvadratmeter og udearealer, og projekterne i publikationen er alle eksempler på, hvordan man kan udnytte disse bedst muligt - også når skoledagen er slut.

Projekterne i denne publikation understøtter en bæredygtig udvikling og målet om kvalitetsuddannelse.

Eksempelsamling "Læring"