Foto af ejerkredsen hos LABLAND
LANLAND's samlede ejerkreds. Fra venstre: Simone Foss Brink, Sophie Bondgaard Poulsen, Line Toft og Søren Kristensen.

LABLAND udvider ejerkredsen

Dato 17.05.22 |
Af:
Karen Sejr

LABLAND udnævner to nye partnere; Sophie Bondgaard Poulsen og Simone Foss Brink og styrker hermed tegnestuens ledelse og faglige profil.

LABLAND blev grundlagt i 2013 af Line Toft og Søren Kristensen og beskæftiger i dag 20 medarbejdere på tegnestuen i Aarhus. Fremadrettet ejes LABLAND ligeligt af Line Toft, Sophie Bondgaard Poulsen, Simone Foss Brink og Søren Kristensen.

”Vi er kommet til et sted, hvor LABLAND skal udfolde sit DNA i endnu større grad. Vi satte kursen i branchen i 2013 og har gjort os mange erfaringer siden. Nu skal vi løfte tværfagligheden til et nyt niveau, der kan give ny inspiration på tværs af branchen. Udover at være centrale kulturbærere vil Sophie og Simone være afgørende for, at vi som team kan udvikle LABLAND som et videnslaboratorium, hvor vi styrker det faglige fokus både intern og eksternt,” siger Søren Kristensen.

"Nu skal vi løfte tværfagligheden til et nyt niveau, der kan give ny inspiration på tværs af branchen." Søren Kristensen, stifter og partner, LABLAND

Simone Foss Brink, ny partner, tilføjer: ”Vi skal turde være modige og dyrke LABLAND som en levende organisme, der kan tilpasse sig, konstant er i bevægelse og kan reagere hurtigt i forhold til den verden, vi omgiver os med. Vi står i døråbningen til et nyt kapitel af muligheder, hvor vi gennem et målrettet fokus på tegnestuen og sammen med medarbejderne, vores kunder og samarbejdspartnere skal frisætte LABLANDs potentialer. Det rummer fortsat flere spørgsmål end svar – men nu sætter vi sejl, og hvor der er vilje og vind, er der også en spændende vej!”

”Arkitekturen skal i endnu højere grad fremme menneskers sociale, økonomiske og kulturelle velfærd. Derfor skal vi dedikeret gå til enhver opgave med formålet om at udvikle fremsynede løsninger gennem stærke partnerskaber, båret af dialog, samarbejde og videndeling på tværs. De projekter, vi tager ind, favner vi med dyb faglighed, stor nysgerrighed og en passion for at skabe bedre steder sammen med stedets aktører,” udtaler Sophie Bondgaard Poulsen, ny partner.

Line Toft, direktør og partner, fortsætter: ”Vores iværksætterånd gennemsyrer alt, hvad vi gør. Vi tror på, at vi gennem en dialogbåret og tværfaglig tilgang kan sikre sammenhængskraft og høj arkitektonisk og bylivsmæssig kvalitet i og på tværs af by og land. Med de nye partnere sikrer vi, at der er både ledelsesmæssige og faglige ressourcer til at gennemføre denne ambition og løfte vores kerneområder indenfor Sociale balance, Turisme, Klima og Dialogbåret byudvikling til nye højder.”

Læs mere om LABLAND