Kursus: Ny ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019

Opdateret 25.09.19 |
Af:
Karen Sejr

I løbet af oktober udkommer Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 med vejledning. Der er tale om en markant revision af Ydelsesbeskrivelsen om Bygherrerådgivning fra 2013. I den forbindelse udbyder vi kurser i slutningen af oktober og begyndelsen af november i København og Aarhus.

ABR18 stiller øgede krav til bl.a. bygherrerne og de projekterende. Disse krav til bygherrerne har en afsmittende effekt på bygherrerådgiverne, der får et øget ansvar for at bistå bygherrerne, ikke mindst med hensyn til en klar og præcis beskrivelse af de ydelser, som de projekterende skal give tilbud på.

Derudover har bygherrerne også fået en større forpligtelse mht. at beskrive et realistisk budget og oplyse forudsætningerne for budgettet. Bygherrerådgivernes forpligtelser er derfor strammet markant op i den nye ydelsesbeskrivelse.

For at vores medlemmer skal være forberedt på de nye krav til bygherrerådgiverne, tilbyder Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) 2 kurser i den nye ydelsesbeskrivelse i henholdsvis København og Aarhus.

Undervisere på kurset er Niels Christian Toppenberg, COWI og Jens Henrik Birkmose, AART architects.

Niels Christian Toppenberg har været projektleder på revisionen i tæt samarbejde med Jens Henrik Birkemose.

Kurset er arrangeret af Danske Arkitektvirksomheder og FRI. Der er plads til max 40 deltagere på hvert kursus, fordelt på 20 ingeniører og 20 arkitekter. Hvis der mod forventning er færre end 20 tilmeldte, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.

Revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 er foretaget i samarbejde mellem Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Bygherreforeningen og er finansieret af Realdania.