Kursus: ABR18

Opdateret 19.03.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

ABR89 er blevet revideret, og revisionen har medført radikale ændringer i forhold til de aftalevilkår, som vi kender. De nye krav til rådgiverne vil få stor betydning for den måde ingeniører og arkitekter fremover skal tilrettelægge arbejdet på.

Det er vigtigt, at virksomhederne bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i ABR18, og justerer arbejdsprocesserne i overensstemmelse hermed.

Der er flere forhold, som skal håndteres langt mere håndfast end rådgiverne hidtil har været vant til fx økonomi og risici, ekstraarbejder og omprojekteringsklausuler. Derudover er der de nye bestemmelser om direkte krav, projektgennemgang, konventionalbod for glemte ydelser, dagbod og tvisteløsning.

Bliv klogere på de nye aftalevilkår 

Udnyt muligheden og brug en dag på at få indsigt i de nye bestemmelser, og ikke mindst konsekvenserne for jeres måde at drive forretning på, når ABR18 nu tages i anvendelse. Deltagerne på kurset får også en indføring i, hvad der gælder uden for ABR18’s område.

Underviserne er:

  • Chefjurist og advokat Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder, der har været Danske Arkitektvirksomheders forhandler i AB udvalget
  • Vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson, FRI, der har været suppleant for FRI’s forhandler i AB-udvalget.

Kurset er arrangeret af Danske Arkitektvirksomheder og FRI. Der er plads til max 40 deltagere på kurset, fordelt på 20 ingeniører og 20 arkitekter.

Hvis der mod forventning er færre end 20 tilmeldte, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.