Kurser i ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018

Opdateret 28.08.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Danske Arkitektvirksomheder og FRI tilbyder kurser for medlemmer i den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018. 

Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 2012 er blevet revideret og hedder nu Byggeri og Landskab 2018. Der er tale om en radikal ændring af hvilke ydelser, der skal leveres ligesom faserne også er ændret. 

Ydelsesbeskrivelsen er udarbejdet ud fra bestemmelserne i den nye ABR 18 og BR 18 og håndterer de nye krav, som rådgiverne bliver mødt med. Dette kursus giver dig den bedste mulighed for en gennemgang af de nye regler og de tanker, som ligger bag bestemmelserne.

Program

•    ABR 18’s indflydelse på ydelsesbeskrivelsen
•    Ydelsesbeskrivelsens disposition 
•    Definitioner
•    Indledende rådgivning  
•    Projekteringsledelse - herunder særligt IKT ledelse
•    Rådgivning i forbindelse med forslag  
•    Rådgivning i forbindelse myndighedsprojekt
•    Rådgivning i forbindelse med udbudsprojekt
•    Rådgivning i forbindelse med udførelsesprojekt 
•    Rådgivning i forbindelse med udførelse
•    Andre ydelser  
•    Rådgiveraftalen  

Undervisere: Senior projektleder Niels Christian Toppenberg, COWI og arkitekt Kim Christiansen, Arkitektfirmaet Kim Christiansen, der begge har været projektledere på den nye ydelsesbeskrivelse. Der er plads til max 70 deltagere pr. kursus, fordelt på 35 FRI medlemmer og 35 fra Danske Arkitektvirksomheder.