Kulturarv

Rundt omkring i hele Danmark findes bygninger, der rummer så meget historie og levet liv, at de fortjener at blive brugt, passet på og restaureret. Vi har samlet en række eksempler - til inspiration - hvor arkitektvirksomheder har omdannet, gentænkt funktioner og nænsomt istandsat kulturarven til glæde for nye som gamle brugere.

Interessen for bevaringsværdige bygninger, byer og kulturmiljøer er vokset stærkt, og i Danmark er ca. 9.000 bygninger fredede, mens 355.000 bygninger i dag er vurderet til at være bevaringsværdige. I denne publikation har vi samlet en række eksempler på projekter, hvor historiske bygninger nænsomt er istandsat. De fleste bygningsværker er enten fredede eller vurderet bevaringsværdige, men enkelte projekter uden fredningsstatus eller bevaringsværdi har også sneget sig ind.

Alle er de inspirerende eksempler på, hvorfor vi skal passe på bygningsarven ved at frede og bevare den. Men de er også eksempler på, hvorfor vi i dag, når vi bygger nyt, skal bruge gode langtidsholdbare materialer og ikke mindst bygge smukt. Det der allerede er bygget, er nemlig det mest bæredygtige vi har. Hæftet kan downloades herunder eller bestilles hos Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Du finder også de enkelte cases i vores eksempelsamling Arkitektur med merværdi.

Kulturarv - Eksempler på bæredygtige renoveringer, restaureringer og transformationer med økonomisk, social og miljø