Foto: Fasangården Frederiksberg
Fasangården i Frederiksberg Have er en forfalden bygning, der med Krydsrums hånd skal omdannes til spisehus og samlingspunkt for byens borgere.

Krydsrum gør eksisterende bygninger bæredygtige

Opdateret 06.09.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Krydsrum

Der findes for flere milliarder kroner i det eksisterende byggeri rundt om i Danmark. Arkitektvirksomheden Krydsrum vil genbruge mere og transformere eksisterende byggeri, så vi også vil bevare det i fremtiden.

Hos Krydsrum i København står nogle bjælkespær fast mellem gulvet og loftet. Spærrene fra 1800-tallet er kommet til Krydsrums kontor fra Ryesgade 25, som arkitektvirksomheden er ved at færdiggøre en stor helhedsrenovering af. Men før det blev bjælkerne brugt i en helt tredje bygning.

Spærrene skal dagligt minde arkitekterne om, hvad de arbejder med.

”Vores speciale er at sikre, at eksisterende kvalitetsbyggeri også har en plads i fremtiden. Vi har i Danmark værdier for 3.700 mia. kr. i eksisterende byggeri, og der ligger en stor opgave i at sikre, at det byggeri også er i brug i fremtiden – og at det er bæredygtigt. Spærrene minder os om, at vi skal huske at genbruge materialer, så de kan indgå i en ny livscyklus. Gamle bygninger er for os et helt lager af materialer,” siger Niels Jakubiak Andersen, der er administrerende direktør i Krydsrum.

Arkitektvirksomheden har eksisteret i 10 år og fra begyndelsen har fokus været på renovering frem for nybyggeri.

”Når du som arkitekt i en vis forstand overtager noget, som andre har beskæftiget sig med, så er vi forpligtet til, at det, vi bygger om eller til, også skal være bevaringsværdigt i fremtiden. Et vigtigt aspekt af bæredygtighed for os er, at man har lyst til at bevare bygningerne i fremtiden. Bæredygtighed for os handler om fire vinkler: Mennesker, miljø, kultur og økonomi. Når vi arbejder med bevaringsværdige bygninger, så er kultur i sig selv et stærkt element, da det har en vis tiltrækningskraft, men det kan også være med til at styrke incitamentet for, at man vil bevare byggerierne i fremtiden,” siger Niels Jakubiak Andersen.

"Vi skal hjælpe hinanden til at se de blinde vinkler fx, at der er værdi i at tænke langsigtet og investere mere i materialer.” Niels Jakubiak Andersen, direktør Krydsrum Arkitekter

Et godt samarbejde starter tidligt

De fire elementer i bæredygtig arkitektur, som virksomheden arbejder med er symboliseret i Krydsrums logo. Det er med krydsets fire vinkler, at mennesker, miljø, økonomi og kultur er repræsenteret. De fire elementer er ifølge virksomheden repræsenteret i alle byggeprojekter – eller skal være det for at kunne lave et helstøbt projekt, der reelt er bæredygtigt.

Derfor kigger Krydsrum i hvert projekt på alle vinklerne, selvom bygherre måske har mest fokus på et par af dem. De fire elementer behøver ikke være i konflikt med hinanden. Selvom bygherre gerne vil sælge boliger til en højere pris, så behøver der ikke at være uoverensstemmelse med brugernes behov.

Sådan var det for eksempel med Ryesgade 25. Krydsrum etablerede workshops mellem udlejere, myndigheder og lejere, for at finde ud af, hvad der var vigtigt for de forskellige grupper.

”I mere end 90 % af tilfældene havde de sammenfaldende interesser. Det handler bare om, hvordan man får sat fokus på det og dermed kan skabe et fælles mål. Dét udlejer ville tjene penge på var at skabe bedre kvalitet for sine lejere, som de gerne ville betale mere for, så på den måde behøver der ikke være en konflikt mellem interessenterne. Det handler om at etablere et godt samarbejde tidligt i forløbet, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan arbejde hen imod samme mål,” siger Niels Jakubiak Andersen.

Bygningers fortid er baggrunden for fremtiden

At arbejde med de fire vinkler i byggeriet betyder, at arkitekterne får afdækket alles behov, men det sikrer også et byggeri, der er bæredygtigt på længere sigt.

”Vi skal først og fremmest forstå, hvad vi arbejder med, og hvad der har været, for at kunne stille forslag om, hvad der kan være i stedet. Samtidig skal vi i samarbejdet hjælpe hinanden til at se de blinde vinkler fx, at der er værdi i at tænke langsigtet og investere mere i materialer, så vi får en mere robust ejendom, som vi kan og vil bevare for fremtiden,” siger Niels Jakubiak Andersen.

Fasangården i Frederiksberg Have er et godt eksempel på en fredet bygning, som er ved at forfalde og på sin vis har mistet sin betydning. Men Krydsrum skal nu restaurere og konvertere stedet fra bolig til traktørsted. For igen at skabe liv på Fasangården.

Virksomheden Årstiderne, der nok er mest kendt for sine økologiske måltidskasser, har lavet midlertidig restaurant og gårdbutik i bygningen mens projekteringsarbejdet står på. Det, at huset allerede anvendes til det fremtidige formål, giver Krydsrum en unik mulighed for at forstå, hvilke ændringer, der skal til.

”Dét gør, at vi, gennem de erfaringer vi får med en restauratør i huset, kan projektere på en helt ny måde. Vi kan aflæse brugerne derude og samtidig med, at vi bevarer fredningsværdierne, kan vi skabe et godt spisehus, som flere mennesker får gavn af. Disse menneskelige vinkler giver i sidste ende en mere bæredygtig restaurering og bevaring,” siger Niels Jakubiak Andersen.