Piktogram bæredygtighed

Krav til bæredygtigt byggeri: Sådan bliver I klar!

Dato 31.05.21 |
Af:
Karen Sejr

Med den nye politiske aftale for bæredygtigt byggeri kommer der for alvor gang i det bæredygtige byggeri. Deltag i vores gå-hjem-møde-webinar og bliv klogere på, hvilke krav der stilles fra 2023, og hvordan I bliver klar til det.

Ny politisk aftale betyder bl.a., at der fra 2023 stilles en række klimakrav til al nybyggeri. Hvilke krav drejer det sig om? Og hvad kommer det til at betyde for dig og din virksomhed?

Vi holder hos Danske Arkitektvirksomheder et kort informationsmøde mandag den 31. maj kl. 14.30-16.30 om den nye aftale, hvor vi vil komme ind på, hvilke dele af aftalen, der vil få særlig betydning for vores medlemmer og også helt konkret, komme med eksempler på, hvilke kompetencer, der er brug for at få opbygget eller i det mindst at forholde sig til de næste par år.

Program

 • Velkomst og Introduktion v. Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder
  Hvordan blev aftalen til, de forskellige interessenter og den politiske proces 
 • Strategi for bæredygtigt byggeri og Krav til bæredygtigt byggeri fra 2023 v. Tine Faarup, chefkonsulent Plan- og Boligstyrelsen
  Præsentation af strategien, de vigtigste elementer og klimakrav fra 2023 
 • Klimakrav og beregningsmetoder v. Harpa Birgisdottir, BUILD Aalborg Universitet
  Kort indflyvning til livscyklusvurderinger og LCAbyg – obligatorisk fra 2023 
 • Arkitektur og bæredygtighed som forretningspotentiale v. Rob Marsh, C.F. Møller
  Hvad skal der til for at opbygge kompetencerne, hvordan påvirker det arkitekturen, og hvad er fordelene? 
 • Hvordan bliver vi klar? Opsummering ved Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder
 • Spørgsmål og debat

Ordstyrer Peter Andreas Sattrup.

Arrangementet er målrettet Danske Arkitektvirksomheders medlemmer, men alle er velkomne.