Kontingent Danske BoligArkitekter

Opdateret 10.04.19

Medlemskab af Danske BoligArkitekter er et personligt medlemskab for ansatte i eller ejere af en arkitektvirksomhed der i forvejen er medlem af Danske Arkitektvirksomheder.

Kontingent for personligt medlemskab

Kontingentet udgør fra og med 2019 kr. 7.800 + moms pr. år.

Tilkøb af serviceydelser

Derudover har medlemmer af Danske BoligArkitekter mulighed for at benytte sig af ordningens tilvalgsydelser, der yderligere kan hjælpe med markedsføringen af det enkelte medlem. De til enhver tid gældende priser for disse tilvalgsydelser kan rekvireres hos sekretariatet for Danske BoligArkitekter, da indhold og tilbud løbende justeres.