Kontingent Danske BoligArkitekter

Opdateret 01.02.23

Medlemskab af Danske BoligArkitekter er et personligt medlemskab for ansatte i eller ejere af en arkitektvirksomhed der i forvejen er medlem af Danske Arkitektvirksomheder.

Kontingent

 1. Virksomheder med kun én person (enkeltmandsvirksomheder)
  Kontingent: 8.000 + moms pr. år.

 2. Virksomheder med flere personer og én BogligArkitekt profil
  Kontingent: 12.000 + moms pr. år.

 3. Virksomheder med flere personer, som ønsker flere profiler
  Kontingent: 12.000 pr. år plus 6.000 + moms for hver ekstra BogligArkitekt profiler.

Eksempel:

 • En flermandsvirksomhed med én profil betaler kr. 12.000 + moms pr. år
 • En flermandsvirksomhed med to profiler betaler kr. 18.000 + moms pr. år

Tilkøb af serviceydelser

Derudover har medlemmer af Danske BoligArkitekter mulighed for at benytte sig af ordningens tilvalgsydelser, der yderligere kan hjælpe med markedsføringen af det enkelte medlem. De til enhver tid gældende priser for disse tilvalgsydelser kan rekvireres hos sekretariatet for Danske BoligArkitekter, da indhold og tilbud løbende justeres.