Kommuner ruster sig mod oversvømmelser

Opdateret 01.05.17 |

Foto: Kontraframe

Le Mur
Le Mur i Lemvig sikrer byen mod ovesvømmelser, samtidig med at området fungerer som et samlingssted.

DR Nyheder har gennemgået 65 kommuners klimatilpasningsplaner. Når kommunerne skal prioritere klimaprojekter er det især boligområder og trafik og veje, der er højt på listen. 

DR har sat fokus på klodens klima og i den forbindelse har DR Nyheder undersøgt, hvordan 65 af landets kommuner har prioriteret kommunes værdier i forhold til klimasikring. Knap hvert femte projekt i kommunernes klimatilpasningsplaner er boligområder. Derudover er godt hver sjette målrettet klimasikring af trafikken. 

Landets kommuner har i 2013 forpligtet sig til at udarbejde klimaplaner og risikovurderinger. Kommunerne har prioriteret efter, hvor der er stor risiko for oversvømmelse og mange værdier at miste. 

Læs hele artiklen fra DR her

I Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling er der flere eksempler på kommunale bygherrer, der har prioriteret klimasikringsprojekter samtidig med, at de har sat fokus på, at klima og rekreative arealer sagtens kan gå hånd i hånd. 

“Vi er glade for, at kommunerne tager klimatilpasning alvorligt, men det bliver ekstra positivt, når kommunerne kan se værdien i at koble klimasikring med rekreative arealer. At få merværdi ind i projekter er godt for kommunernes økonomi, samfundet og borgerne,” siger direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen.

Et eksempel er Højvandsmøblet Le Mur sikrer Lemvig mod højvande på op til 210 cm over den daglige vandstand. Til hverdag udgør muren et rum- og pladsskabende element på havnen. Muren er et samarbejde mellem Lemvig Kommune og Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter.

SØnæs i Viborg er endnu et eksempel på, hvordan mindskede oversvømmelsesomkostninger spiller sammen med et rekreativt byrum, der har skabt øget boliginteresse og markedsføringsværdi. SØnæs er designet af Møller & Grønborg i samarbejde med Viborg Kommune. 

Se flere klimaeksempler