Foto af Christiansborg

Kommentar: Finanslovsforslag

Dato 02.09.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Shutterstock

Regeringen har fremlagt finanslovsforslag for 2021. Det indeholder i følge Danske Arkitektvirksomheder gode takter, men det er ærgerligt, at klimaområdet ikke prioriteres højere set i lyset af de udfordringer, vi står overfor som samfund, siger Lene Espersen.

Coronakrisen præger dansk økonomi, og derfor er der et naturligt fokus på, hvorledes Danmark bedst kommer igennem såvel den økonomiske krise som sundhedskrisen i Regeringens finanslovsforslag 2020: "Trygt gennem krisen, en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af Danmark".
 
Forslaget lægger op til, at der oprettes en større reserve på 9.2 mia.kr – kaldet ”krigskassen” – til en genstart af dansk økonomi. Indtil videre uden indhold og finansiering, da regeringen vil dosere indsatsen løbende i forhold udviklingen i dansk økonomi.

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer Regeringen til at have fokus på en grøn genstart af dansk økonomi, når midlerne skal prioriteres, og at alle pengene ikke bør ”fyres af” i et kanonskud, men skal doseres efter behov og med langsigtede mål for øje fx til klimaindsatsen og et styrket værn mod sundhedskriser.

Ærgerligt at klimaet ikke prioriteres højere

Generelt er Finansloven en spejling af coronakrisens konsekvenser med budgetunderskud og med nødvendigt fokus på at få dansk økonomi igennem krisen, men det ærgrer Danske Arkitektvirksomheder, at klimaområdet ikke prioriteres højere set i lyset af de udfordringer, vi stadig står overfor som samfund.

Vi vil derfor i vores dialog med de folkevalgte prioritere et fokus på klimainitiativer, der kan igangsættes hurtigst muligt.

Det gælder fx i forhold til de 1,5 mia. kr. der afsættes til grønne initiativer. I den forbindelse siger Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder:
 
"Vi vil være med til at sikre, at flere af klimapartnerskabernes anbefalinger bliver til virkelighed. Ikke mindst er fortsat fokus på energieffektivisering og et løft af renoveringsindsats i såvel privat som offentligt regi vigtigt."

Danske Arkitektvirksomheder har også været særdeles aktive i den grønne boligaftale for 2020, hvor Landsbyggefondens kø af projekter bliver afviklet. Vi mener dog, ganske som bla. DI og FRI, at Nybyggerifonden skal omdannes til en klimafond og forøge renoveringsomfanget i den almene sektor med 2 mia. kr årligt.
 
De større prioriterede områder fra Regeringens side er, udover reserven på 9.2 mia kr., flere penge til politiet, til velfærdsområdet og mindre puljer til natur og miljø samt enkelte punktafgiftslettelser for virksomheder.
 
Hele Finanslovsforslaget 2021 kan læses her