Foto fra kursus

København: LCA-beregning for arkitektvirksomheder

Dato 08.02.23 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Klimakrav bliver et væsentligt parameter for, hvordan vi designer vores byer og byggerier. Danske Arkitektvirksomheder ønsker at styrke arkitektvirksomheders kompetencer ift. at løfte grøn omstilling. Derfor udbyder vi nu – helt eksklusivt – LCA-kurser til en favorabel pris, målrettet vores medlemmer. Dette kursus foregår i København.

Fra 2023 byder BR18 på krav til livscyklusvurderinger (LCA) af alt nybyggeri. Byggerier over 1.000 kvm. skal holde sig under 12 kg. CO2 eq./kvm. LCA-dokumentation skal indgå som forudsætning for ibrugtagningstilladelsen. Arbejdet med klimakrav vil have betydning for, hvordan byggeriet planlægges, programmeres og projekteres. Kompetencer til at udføre LCA-analyser bør blive et strategiske design-redskab til at tage beslutninger om materiale- og konstruktionsvalg gennem byggeriets processer.

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder helt eksklusivt skræddersyet LCA-kurser til vores medlemmer. Kurset vil klæde dig på til at arbejde med LCA fra første streg til aflevering af byggeprojekt. Kursets sigte er at give forståelse for de krav og rammebetingelser som grøn omstilling og CO2-beregninger stiller for byggeriet. Herved får du kompetencer til at honorere BR18´s lovkrav til LCA-beregning. Samtidig lægger kurset vægt på anvendelse af hot-spot-analyser og variationsstudier, som redskab til at til at tage materialevalg mhp. at sænke byggeriets klimabelastning.

Udbytte:

  • Forståelse for livscyklusvurderinger (LCA) – hvad de er og hvordan de beregnes.
  • Kendskab til materialers og produkters miljøvaredeklarationer (EPD´er) - hvad de er, hvor de kan findes, og hvordan de skal bruges.
  • Introduktion til og praktisk erfaring med programmet LCA-byg.
  • Overblik over BR18 lovkrav, bilag og vejledninger.
  • Viden om, hvordan byggeriets CO2-regnskab har betydning for designvalg
  • Indsigt i hvordan LCA-beregninger kan anvendes strategisk, som beslutningsredskab gennem byggeriets faser.
  • Præsentation af andre digitale redskaber, der understøtter arbejdet med LCA i byggeriet.
  • Inspiration til at LCA i udbud og tilbudsgivning
  • Introduktion til kobling mellem LCA, IKT og BIM.