Illustration til kursus

København: Få bedre forhandlingsevner

Dato 02.03.23 |
Af:
Lars Emil Kragh

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder fire ½ dages kurser målrettet arkitektvirksomheder med fokus på prissætning af arkitektydelser. Udbyttet er fornyet inspiration og konkrete metoder til at realisere højere priser.

Fremtiden handler om bæredygtighed. Det er på samme tid et vilkår, en udfordring og en mulighed for de danske arkitektvirksomheder. Samtidig skal vi sørge for at skabe god arkitektur og opnå stærkere virksomheder. En stor udfordring for danske arkitektvirksomheder kan være at få nok betaling for den værdi de skaber, og det arbejde de udfører. Branchen bliver desuden mødt af nye og flere krav, og det kan betyde yderligere pres på danske arkitektvirksomheders realiserede timepriser.

Derfor har Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med konsulentfirmaet Brandse udviklet fire ½ dages kurser som sætter fokus på viden om og kompetencer indenfor prissætning af arkitektydelser. Temaet for de fire kurser er henholdsvis: 'Forstå pricing excellence inden for arkitektydelser', 'Hav styr på rammesætning af opgaven', 'Få bedre forhandlingsevner' og 'Prissæt mere værdibaseret'.

Kurserne supplerer hinanden indholdsmæssigt, og de kan derfor tages både enkeltvis eller samlet. Indholdet af alle kurser har fokus på kendskab til og hands-on-tests med specifikke temaer inden for prissætning, og alle kurser afholdes i både Aarhus og København.

 

På kurset 'Få bedre forhandlingsevner' får du:

  • En grundlæggende forståelse for de talrige forhandlingssituationer i et projekts livscyklus
  • Kendskab til 13 best-practise råd til succesfulde forhandlinger
  • Indsigt i hvordan du forbereder dig bedst muligt til de forskellige forhandlingssituationer
  • Inspiration og konkrete hands-on værktøjer til at realisere højere priser
  • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der også arbejder med at realisere højere priser

Kurset er baseret på litteratur og studier fra CBS samt engelske og amerikanske specialister inden for området

 

Målgruppe og tilmelding

Kurserne henvender sig til ansatte i medlemsvirksomheder, hvor tilbudsgivning/projektledelse/forhandling er en stor del af hverdagen.
Tilmelding til et eller flere kurser skal ske til Ulla Michael på um@danskeark.dk senest 3 uger før kursusstart.
For yderligere information kontakt Lars Emil Kragh.

Du finder et overblik over alle fire kurser i henholdsvis Aarhus og København her