Kochs Tinghus

Dato 01.08.21 |
Af:
Rikke Friis

Foto: Kurt Rodahl Hoppe

Med restaureringen har Rønnow Arkitekter givet Kochs Tinghus den arkitektoniske værdighed tilbage. En tilbygget arrest fra 1871 er fjernet, og gårdmiljøet rundt om bygningen er åbnet og blevet et nyt byrum til glæde for byens borgere.

Råd-, ting- og arresthuset blev opført i 1838 og regnes for at være et af de sidste rådhuse, der blev opført inden enevældens afskaffelse. Tinghuset kom til at danne skole for udformningen af mange af det store antal råd-, ting- og arresthuse, der skød op over hele landet i 1800-tallet.

I dag har tinghuset fået ny energi. I overført betydning og bogstavelig talt. Som et led i ombygningen har Kochs Tinghus gennemgået en række energibesparende tiltag. Der er blandt andet blevet etableret solceller, jordvarme og højtteknologiske løsninger i restaureringen af det historiske hus, som alt sammen bidrager til energioptimering. Herudover er der åbnet til arrestgården og den lille have, som ligger bag gården og ud til parkeringspladsen. Således etableres en ny genvej i bybilledet, som skaber liv i bymidten og som samtidig formidler en af byens smukkeste ejendomme.

”Den bedste bevaring af vores historiske huse sker, når de indgår aktivt i vores moderne samfund.” Realdania By & Byg

Foto af lysindfald i Kochs Tinghus