Foto af tårnet på Christiansborg

Klimaudspil: Krav til bæredygtighed i byggeriet hilses velkommen

Dato 20.05.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Colourbox

Øget fokus på energieffektivisering i bygninger, et bedre og mere retvisende energimærke og incitament til at sikre bedre indeklima ved at lave et bedre beslutningsgrundlag for boligejere. Et udsnit af tiltag i Regeringens klimaudspil der vil påvirke byggeriet i en mere grøn og bæredygtig retning.

Regeringen har netop præsenteret et klimaudspil, der skal bringe os tættere på målet om en 70% CO2-reduktion i 2030. 

I forhold til byggeriet og arkitektbranchen er der flere forslag der er værd at bemærke såsom energieffektivisering i bygninger, et bedre og mere retvisende energimærke. Ligeledes er det positivt, at der fortsat er fokus på energieffektivisering i hele den offentlige sektor med fortsatte krav til staten og en opfordring til, at kommuner og regioner går samme vej. Boligaftalen om mere energirenovering i de almennyttige boliger, vil ligeledes trække i samme klimavenlige retning.

Herudover stilles der forslag om udskiftning af olie og naturgasfyr samt en ændret afgiftsstruktur der kan fremme en grøn omstilling af varmeforsyningen til vores boliger. Her er der dog behov for tænke bygningens såkaldte klimaskærm ind for at sikre den mest bæredygtige løsning og undgå en overdimensionering af varmepumper. En national plan for affaldssortering vil ligeledes medvirke til omstillingen til en mere cirkulær økonomi og dermed et første skridt taget i at nå 70% reduktion inden 2030.

Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen kvitterer for udspillet:

”Det er meget positivt, at byggeriets rolle er med i Regeringens første udspil. Som klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen siger, er den billigste energi, den vi ikke bruger - og derfor er energieffektivisering et meget stærkt redskab til at sikre en samfundsøkonomisk klog omstilling."

”Det er meget positivt, at byggeriets rolle er med i Regeringens første udspil. Som klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen siger, er den billigste energi, den vi ikke bruger."

Anbefalinger fra klimapartnerskab er taget med

"Det er godt at genfinde så mange forslag fra Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg i udspillet", siger Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder. Her tænkes bl.a på forslaget om energieffektivisering af bygninger, forbedret energimærke med medtagelse af indeklima, fokus på energieffektivisering i den offentlige sektor og udskiftning af olie og naturgasfyr". Og potentialet er stort ifølge Lene Espersen, der også fremhæver følgende:

”Regeringen vil bringe indsatsen omkring energieffektivisering ind i den digitale tidsalder ved at afsætte midler til igangsættelse af arbejdet med at samle og udstille data om bygninger og deres energiforbrug. Herudover styrkes energimærkningsordningen med anbefalinger om indeklima, så bygningsejerne får et endnu bedre beslutningsgrundlag, når de vil investere i energiforbedringer i fx boligen.”

Også plads til forbedringer

Der er dog også plads til forbedringer i udspillet, der også beskrives som ét blandt flere udspil, regeringen vil komme med. Danske Arkitektvirksomheder mener, at kommuner og regioner i samme grad som staten, skal mødes med konkrete krav til energieffektivisering. Det er nødvendigt, hvis energieffektiviseringsindsatsen i det offentlige for alvor skal bidrage til klimatilpasningen.

Ligeledes mangler der fokus på de private boliger og deres klimaskærm. Lene Espersen uddyber: "De lavthængende frugter findes ved energieffektivisering - ikke mindst i parcelhusene. Her kunne et mere fleksibelt håndværkerfradrag og større innovationsprojekter, der giver økonomisk incitament til at komme i gang, bidrage markant til klimaindsatsen."

Læs hele klimaudspillet fra regeringen