VANDETS VEJ ER BORGERNES VEJ

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Carsten Ingemann

I Kokkedal er klimatilpasning og byfornyelse to sider af samme sag. Projektet består af 38 delprojekter og er resultatet af et unikt samarbejde, opbakning og vilje på tværs af faggrupper.

Tilbage i 2007 og 2010 oplevede Fredensborg Kommune flere skybrud, der medførte store omkostningsskader langs Usserød Å. Som modsvar findes i dag et af Danmarks mest ambitiøse kommunale klimatilpasningsprojekter. På tværs af kommune- og matrikelgrænser er vandhåndtering sammenkoblet med andre funktioner såsom leg, kunst og natur.

"… Klimatilpasning Kokkedal er et svendestykke i intensivt samarbejde på tværs af ejerskab og profession. Det er unikt, at man i Danmark kan håndtere byudvikling i denne størrelsesorden ved at koble klimaløsninger med sociale aktiviteter", Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune

Schønherr har med en helhedsorienteret klimatilpasning omkring Kokkedal synliggjort vandhåndteringen, mens en række opholdssteder tilbyder beboere og besøgende aktivitetspladser og naturlegepladser samt motionsstier og grønne haver. Således er forsinkelsesbassiner og regnvandsreservoirer blevet til eftertragtede byrum: Eksempelvis ‘Bølgepladsen’, som opsamler regnvand og giver plads til basketball, skateboard og parkour m.m., er der nu 220 % mere ophold end før.

Det overordnede projekt er unikt i sit samarbejde mellem organisationer, foreninger, arkitekter, ingeniører og politikere – som ellers normalt ikke deler arbejdsopgaver.

Klimatilpasning, Kokkedal Schønherr Foto: Carsten Ingemann