Klima

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Klima" er en eksempelsamling af bæredygtigt byggeri og arkitektur, der reducerer klimaaftrykket og sikrer bygninger og byområder mod klimaudfordringer.

Klimaforandringerne kræver intensiveret indsats i byggeri- og bygningssektoren - for på den ene side at fremme en bredere optagelse af bæredygtige løsninger til at mindske vores drivhusgasser, og på den anden side gøre vores bygninger og byer modstandsdygtige over for de nye klimatiske forhold.

Publikationen "Klima" samler 10 danske projekter, der på forskellig vis implementerer innovative løsninger og fordrer til nytænkning i den grønne omstilling.

Projekterne i publikationen dækker over boligbyggerier, byplanlægning- og anlæg, og viser hvordan man med planlægning, arkitektur og landskab kan skabe værdi med et stærkt reduceret klimaaftryk, og beskytte vores værdier mod klimaforandringerne.

Projekterne understøtter en række af FNs Verdensmål, men fælles for dem aller er deres særlige Klimaindsats.

Eksempelsamling "Klima"