Foto af Lene Espersen på Christiansborg
Direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen har den sidste tid deltaget i en del arrangementer og møder på Christiansborg. Her taler hun til konferencen "Overskudstopmødet 2018".

Juletravlhed i klimaets tegn

Opdateret 12.12.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Kamilla Krøier

Danske Arkitektvirksomheder har sammen med de øvrige organisationer i samarbejdet Renovering På Dagsordenen bl.a. brugt december måned på at italesætte bygningers betydning for at nå ambitiøse klimamål.

Der har været afholdt en lang række møder med medlemmer af Folketinget og som repræsentant for rådgiversiden har Danske Arkitektvirksomheders direktør, Lene Espersen, deltaget i flere møder på Christiansborg.

Mandag den 10. december mødtes sekretariatschef i BAT kartellet Gunde Odgaard, Bygherreforeningens direktør Henrik Bang og Lene Espersen med Socialdemokraternes klimaordfører Jens Joel. Det var et meget opløftende møde, hvor det stod klart, at Socialdemokratiet meget gerne ser, at Regeringens klimaudspil, der primært vedrører el-biler, suppleres af en ambitiøs målsætning om at få bygningerne med. Vores bygninger står for 40 % af energiforbruget og 35 % af CO2 udledningen i Danmark - og derfor er det meget uforståeligt, at byggeriet ikke er en del af klimapolitikken og tænkes mere ambitiøst ind i den brede energiaftale.

Et par dage efter - den 12. december - holdt Lene Espersen møde sammen med Gunde Odgaad, BAT kartellet hos Dansk Folkepartis Finansordfører René Christensen. På mødet blev Dansk Folkepartis opbakning til mere fokus på bygninger og boliger ligeledes bekræftet, og i den kommende uge er der aftalt et fællesmøde med Det Radikale Venstres formand, Morten Østergaard samt klimaordfører Ida Auken, hvor også direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, og Bygherreforeningens direktør, Henrik Bang deltager.

Det fælles fokus og den samlede indsats har desuden resulteret i en kronik i Børsen tirsdag den 11. december, hvor vi bl.a. pointerer Klimarådets meget klare anbefalinger om at fokusere på bygninger i klimapolitikken, da det er en af de allerbilligste veje til at nå Danmarks internationale forpligtelser på klimaområdet i 2050.

Kronikken er vedhæftet nedenfor - god klimalæselyst!

Kronik i Børsen december 2018: Klimaindsats for bygninger