Interessenter

Opdateret 11.07.19

Kortlægning af Interessenter bliver tit efterspurgt på projektniveau. Her skal I foretage den på virksomhedsniveau for jeres egen skyld – analysen er nemlig et vigtigt, internt analyseredskab, som kan hjælpe jer med navigation og beslutningstagning.

Kortlæg, hvilke interessenter, der har betydning for jeres virksomhed – samt hvilke forskellige interesser, de har i virksomheden. Interessenter svinger fra virksomhed til virksomhed, men de er typisk en sammensætning af kunder, samarbejdspartnere, konkurrenter, medarbejdere, banken, slutbrugerne af jeres bygninger, kommunen etc.

De pågældende interessenter skal ikke involveres direkte i analysen – den foretages ud fra jeres bedste vurdering.

Omfanget kan igen snildt koges ned til én A4-side, så længe det er klart og tydeligt. Og ring, hvis I er i tvivl!