Informationsmøder for medlemmer om ABR 18

Opdateret 08.05.18 |
Af:
Karen Sejr

AB-reglerne er blevet revideret, og de nye aftaledokumenter: ABR 18 og AB 18/ABT18 er sendt i høring. FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer i den anledning medlemmer til informationsmøde om den nye ABR 18.

ABR 18 og AB/18/ABT 18 er ændret radikalt, hvilket vil få stor betydning for den måde ingeniører og arkitekter fremover skal tilrettelægge arbejdet på.

Det er derfor vigtigt, at arkitekt- og ingeniørvirksomhederne bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i de nye aftaledokumenter og justerer arbejdsprocesserne i overensstemmelse med disse.

FRI og Danske Arkitektvirksomheder tilbyder kurser og informationsmøder om de nye aftalesæt umiddelbart efter, at de endelige dokumenter offentliggøres i maj 2018.

I første omgang indleder Danske Arkitektvirksomheder og FRI med at informere om det nye aftalesæt på fire medlemsmøder i maj i København, Kolding, Aarhus og Aalborg. Herefter følger kurser som bliver annonceret løbende i foråret 2018.

På informationsmøderne i maj vil FRI og Danske Arkitektvirksomheders forhandlere i AB-udvalget: Juridisk direktør Erik Simonsen, Rambøll og chefjurist Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder orientere om de nye bestemmelser og baggrunden herfor.

På mødet i København vil DI’s forhandler Mogens Hansen supplere med et indlæg om AB/ABT og de overvejelser, der ligger til grund for ændringerne.

Der er plads til mellem 40 og 70 deltagere pr. møde, så det er først-til-mølle-princippet. Der bliver åbnet for tilmeldinger mandag den 12. marts kl. 10.