I høring: Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018

Opdateret 06.03.18 |
Af:
Karen Sejr

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 er blevet revideret, og den nye version: Byggeri og Landskab 2018 er nu blevet sendt i høring. Fristen for høringssvar er den 13. april. Ydelsesbeskrivelsen forventes offentliggjort sammen med ABR 18 i midten af maj 2018.

Revisionen af Ydelsesbeskrivelsen indeholder markante ændringer i forhold til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012. Den nye ydelsesbeskrivelse forholder sig til den  kommende ABR 18 og AB18, som ændrer rådgiverens ydelse og ansvar, indarbejdelse af entreprenørernes projektering, de klassiske faser blevet ændret og digitalisering. Revisionen er nu blevet sendt i høring. 

Danske Arkitektvirksomheder og FRI håber derfor at få dine synspunkter til den nye ydelsesbeskrivelse.

Fristen for høringssvar er den 13. april 2018. Vi ser frem til at høre dine synspunkter.

Radikale ændringer

Ydelsesbeskrivelsen er ændret radikalt, bl.a. fordi den skal håndtere den nye ABR 18's krav til klarhed om, hvad der skal leveres, og hvem der har ansvaret for hvilke ydelse. Men også for at følge med den generelle udvikling i byggeriet indenfor leverandørprojektering, digitalisering og ikke mindst krav til budget og risikostyring. Alt sammen noget, som har stor betydning for ingeniører og arkitekters måde at tilrettelægge arbejdet på.

Det er vigtigt, at arkitekt- og ingeniørvirksomhederne bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i både ABR 18 og Byggeri og Landskab 2018, da de to dokumenter hænger nøje sammen. Organisationerne vil derfor tilbyde kurser og informationsmøder om de nye aftalesæt og ydelsesbeskrivelser umiddelbart efter at de endelige dokumenter er offentliggjort i maj 2018.

Danske Arkitektvirksomheder og FRI indleder med at informere om den nye ydelsesbeskrivelse på to høringsmøder i hhv. København og Aarhus. Her vil FRI og Danske Arkitektvirksomheders projektledere på ydelsesbeskrivelsen seniorprojektleder Niels Chr. Toppenberg og arkitekt Kim Christiansen orientere om de nye bestemmelser og baggrunden herfor.

Der er plads til 50 deltagere pr. møde, så tilmelding foregår efter først-til-mølleprincippet.

Høringsnotat