Hvor skal du renovere?

Opdateret 19.07.19

Her på siden finder du inspiration til hvilke bygningstyper, hvornår og hvordan det bedst kan betale sig at sætte gang i en energirenovering. 

Netværk for energirenovering

Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2013 sammen med Netværk for energirenovering et katalog, der skulle komme med forslag til, hvordan byggebranchen kunne blive mere energivenlig og få større fokus på energirenovering. 

Kataloget giver dig et overblik over, hvilke indsatsområder, der er i forbindelse med energirenovering og er generelt forslag til indsatsområder for politikerne, så der bliver skabt bedre muligheder for byggebranchen. 

Du finder kataloget her på siden under "Netværk for energirenovering - Initiativkatalog".

Strategi for energirenovering af bygninger

Strategien er hvad den daværende regering kom frem til ud fra ovenstående initiativ katalog. Her er blandt andet initiativer, der skal opgradere kravene til klimaskærm og vinduer i alle bygninger, men der er også forslag, der er målrettet enfamilieshuse, offentlige- og erhvervsbygninger. 

Strategien kan bruges som inspiration til, hvor man kan sætte ind.
Du finder den her

Workshop om energieffektivt byggeri

Pixibogen er lavet som et oplæg til workshops om energirenovering af bygninger. Dokumentet kan bruges som inspiration til, hvilke bygningstyper, der giver bedst mening at energirenovere og hvilke indsatser, der skal til. 

Du finder pixibogen under "EnergiBYG om energieffektivt byggeri". 

EnergiBYG om energieffektivt byggeri
Netværk for energirenovering - Initiativkatalog
Bygningers rolle i fremtidens energisystem