Høringssvar til Landsplanredegørelsen 2018

Opdateret 02.10.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Landsplanredegørelsen, der beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsæt for at kommunerne følger op på regeringens visioner på planområdet, har været til høring i Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik. 

Bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning (kortere høringsfrister og administrative lettelser) 

  • I forbindelse med de differentierede og kortere høringsfristelser på lokalplansforslag, kan en negativ konsekvens være, at den faglige vurdering samt behandling ikke kvalitetssikres tilstrækkeligt i processen. 
  • Landsplanredegørelsen beskriver, at det er vigtigt, at kommunerne styrker borgernes inddragelse i den lokale planlægning. På baggrund af dette opfordres Regeringen til, at konkretisere, hvordan en øget borgerinddragelse og styrkelse skal foretages i praksis.
  • Det bør overvejes om en lokalplan bør være en afgørende faktor for, om man kan få lov til at lave midlertidige studieboliger. Der findes andre faktorer som har langt større betydning for om hvorvidt et sted er egnet til midlertidige studieboliger. Vi opfordrer til, at Regeringen gentænker forudsætningerne for hvorvidt man kan få tilladelse til opførelse af midlertidige studieboliger. 

Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv (aflastningsområder)

  • Vi opfordrer til, at Regeringen genovervejer muligheden for udlægning af aflastningsområder og større butikker som tilladt i planloven af 2017 med en mere detaljeret redegørelse. Desuden ser vi Regeringens ønske om større og flere aflastningsområder i Danmark i konflikt med tendensen om borgerne ønske om stærke lokalsamfund med nærbutikker og mere fokus på klima, genbrug og mindre ressourceforbrug. 

Nye udviklingsmuligheder i hovedstadsområdet (aflastningsområder) 

  • Vi anmoder om, at Regeringen genovervejer muligheden for udpegning af nye aflastningsområder i hovedstadsområdet, samt opsætter målbare kriterier for udpegningen, der mindsker den miljømæssige påvirkning, herunder reducerer biltrafik til og fra butikkerne samt sikrer bymidternes overlevelse og butiksdiversitet. 
  • Vi opfordrer til, at man i forbindelse med aflastningsområderne ser på helheden for byernes og samfundets bæredygtige udvikling (socialt, miljømæssigt og økonomisk) og hvilken indvirkning disse aflastningscentre vil have på vores bysamfund, fremfor at det vurderes ud fra et ensidigt privatøkonomisk perspektiv.
Danske Arkitektvirksomheders høringssvar til Landsplanredegørelse 2018