HK overenskomst hos arkitektvirksomheder

Opdateret 16.01.19 |
Af:
Peter Klint Nielsen

Som medlem af DI er der en mulighed for, at virksomheden kan blive omfattet af en HK overenskomst, hvis den såkaldte 50-procentsregel er opfyldt. 50-procentsreglen betyder kort, at hvis minimum 50 % af medarbejderne beskæftiget med handels- og kontoropgaver er medlemmer af HK, kan HK kræve, at Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service sættes i kraft på virksomheden.

Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service gælder ikke automatisk på din virksomhed. Overenskomsten kan først træde i kraft, når HK har rejst krav om det, og når de samtidig organiserer mindst 50 % af de medarbejdere, som overenskomsten ønskes sat i kraft for, typisk det administrative personale.

Det vil sige, at hvis 50 % af medarbejderne inden for overenskomstens dækningsområde er medlemmer af HK, er I forpligtede til at tiltræde overenskomsten. HK kan derimod ikke rejse krav om overenskomst, hvis mindre end 50 % af medarbejderne er medlemmer af HK.

Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service er ikke en uddannelsesoverenskomst, og det er derfor ikke udelukkende afgørende, hvilken uddannelse medarbejderen har. Det afgørende bliver om medarbejderen udfører arbejde, der falder inden for overenskomstens dækningsområde – det kunne fx være administrationsmedarbejdere. Medarbejdernes faglige medlemskab er heller ikke afgørende for, om de falder inden for dækningsområdet på overenskomsten.

Hvis overenskomsten er gældende på din virksomhed, skal du være opmærksom på, at overenskomsten på nogle punkter adskiller sig fra arkitektoverenskomsten.

Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service indeholder blandt andet en regel om bidrag til medarbejderen på nuværende 3,7 % af den ferieberettiget løn – beløbet indsættes månedligt på en fritvalgslønkonto. Fritvalgskontoen er en opsparingsordning for medarbejderen, og medarbejderen kan bruge fritvalgskontoen til opsparing af løn til brug for fx ekstra indbetaling til pension, finansiering af seniorordning, ferie mv. Derudover indeholder overenskomsten regler om en pensionsordning, hvor I betaler 8 % og medarbejderen selv betaler 4 %. Også feriefridage, som medarbejderen tildeles fem af ved 9 måneders anciennitet og derefter tildeles fem nye ved hvert nyt ferieår, er reguleret i overenskomsten.

Har du spørgsmål til overenskomsten, er du altid velkommen til at kontakte én af arkitektbranchens fire faste rådgivere I DI Personalejura for råd og vejledning.