Fra 500 strategier til parcelhuset

Her er vinderne af ekspertgruppens åbne arkitektkonkurrencer

Dato 24.06.24 |
Af:
Klara Reetz

Illustration: fra forslaget "500 strategier til parcelhuset" af Dyrendahl

Dommerkomitéen har udvalgt 10 forslag i to åbne idékonkurrencer udskrevet af Kulturministeriet og den nedsatte Ekspertgruppe for National Arkitekturpolitik.

I marts udskrev ekspertgruppen for den nationale arkitekturpolitik under Kulturministeriet to åbne idékonkurrencer om henholdsvis bymidter og parcelhuskvarterer. De skal fungere som et bidrag til ekspertgruppens opgave: at formulere anbefalinger til, hvordan en ny arkitekturpolitik kan sætte en ambitiøs og bæredygtig retning for den arkitektoniske udvikling i Danmark.

Ud fra 36 besvarelser, har ekspertgruppen udvalgt 10 forslag til præmiering og indkøb, for at belyse variationen af forslagenes karakter og formidle dem som en samlet fortælling. ”Forslagenes karakter spænder fra aktøranalyser til incitamentsstrukturer, og fra strategiske planlægningstiltag til materialenær formgivning.”

De to konkurrencer, som havde hver sine to cases, var:

Konkurrence A – Bymidten i fremtiden

  • Høje Taastrup Bymidte
  • Aabenraa Bymidte

Konkurrence B – Parcelhuskvarteret i fremtiden

  • Kvaglund kvarteret, Esbjerg kommune
  • Galgehøj kvarteret, Aars, Vesthimmerland kommune

Blandt de præmierede forslag er flere medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder, heriblandt vinderforslaget. Forslagene er blevet bedømt ud fra tre præmisser: minimalt ressourceforbrug, trivsel for alle og rum til natur.

1. præmien ”Slip Hækken Fri” i kategorien ”Parcelhuskvarteret i Fremtiden” er udarbejdet af Efterland med TOAST som underrådgiver peger på, at man i fællesskab – og i fællesejerskab – som boligejer ikke behøver at eje, men blot råde over et område. Om tildelingen af 1. præmien lyder begrundelsen: ”Forslaget Slip hækken fri tildeles en førstepræmie for at samtænke arkitekturens discipliner på tværs af skalaer. Dette har resulteret i et nytænkende bud på en arkitektonisk løsning, der bredt viser arkitekturens råderum.”

I samme kategori blev projektet ”500 strategier til parcelhuset” af Dyrendahl tildelt 2. pladsen. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er over 500 parcelhuse i Kvaglund kvarteret, og at der derfor også vil være 500 strategier til parcelhuset.

I den anden kategori ”Bymidten i fremtiden” har Open Platform udarbejdet forslaget ”Højere Taastrup”, som giver et eksempel på en fortætning af bymidten, der giver plads til naturen. Dommerkomitéen fremhæver forslaget for at illustrere det modsatte princip af byspredning, hvor bymidten i stedet fortættes med fri natur: naturspredning.

Du kan se listen over de 10 præmierede forslag i faktaboksen.

Værdien opstår, når forslagene kobles sammen

Om bedømmelsesprocessen siger dommerkomitéen, at mens flere kommuner, på trods af varierende demografi, størrelse og fysiske omgivelser, har udfordrede bymidter og parcelhuskvarterer til fælles, er det sværere at generalisere løsningerne. Det samlede felt af forslag udfolder derfor tilsammen en systemisk forståelse af arkitekturens potentiale i forhold til de udfordringer kommuner på tværs af Danmark står med.

Samtidig skriver de, at værdien af de præmierede konkurrenceforslag opstår, når deres kvaliteter kobles sammen i en systemisk fortælling: At arbejde helhedsorienteret med arkitekturens discipliner på tværs af skalaer, og indskrive denne praksis i stedets fysiske, demografiske og kulturelle kontekst, er forslagenes stærkeste fælles bidrag.

Læs mere og se de 10 forslag her