HAUSER PLADS / CENTER FOR RENHOLD

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Sangberg Architects

Danske WERK arkitekter og Sangberg Architects, tidligere Polyform Arkitekter, har sammen med hollandske Karres en Brands Landschapsarchitecten stået for fornyelsen af Hauser Plads. Her er skabt et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne hos Center for Renhold, hvis kontorer er en hemmelig oase etableret under pladsens futuristisk legelandskab i gadeplan.

"Konceptet bag dette projekt er at bygge nedad i stedet for at bygge opad. På denne måde er det muligt at bygge nye pladskrævende kontorer og mandskabsfaciliteter, og ved at sammentænke byggeriet med en kommende legeplads på Hauser Plads, skaber vi en helt ny type byggeri. Et landskabeligt kontorbyggeri uden vindturbulens, skygge- eller indsigtsgener."
Nikolaj Frølund Thomsen, WERK arkitekter 2011

BYFORTÆTNING & BYLIV

Hauser Plads er et stærkt eksempel på, hvordan man ved at bygge nedad kan skabe rum og plads under jorden. Byfortætningen er særlig intelligent, da den hverken forstyrrer byrummets oprindelige kvaliteter eller skygger for eksisterende huse. Etableringen af kontorerne har fortættet området og tilføjet landskabelige kvaliteter til en tidligere grå plads. Hermed demonstrerer projektet med stor overbevisning, hvordan man med forståelse for et områdes funktion, historie og karakter, kan skabe en underjordisk oase i den tætte by og tilbyde rekreative rammer for byens borgere, i centrum af en gammel middelalderby, som København.

”Det er lykkedes at skabe et nyt sted midt i byen, hvor der er plads til, at man kan opholde sig. Vi kan desuden se, at der er begyndt at åbne flere caféer, og at folk er begyndt at bruge pladsen mere aktivt.”
Thomas Kock, Sangberg Architects, Wonderfull Copenhagen 2013

DAGSLYS

Center for Renhold holdt førhen til i en række containere ved Nørreport.  Her opstod ideen om at skabe et anderledes kontormiljø, der smeltes ned i det eksisterende byrum. De buede glasfacader, som omkranser kontorernes underjordiske gårdrum, tillader maksimalt dagslysindtag. Af denne grund kommer der væsentligt mere lys ned i kontorerne, end hvad Bygningsreglementet foreskriver – på trods af, at kontorerne ligger under jorden.

”KBP.EU – et samarbejde mellem hollandske Karres en Brands og Polyform - er nomineret til Årets Arne for at have skabt et gennemtænkt og smukt projekt med et veldisponeret ydre som indre til Center for Renhold, men også for at overlade lyset mellem bygningerne og Københavns pladser til københavnerne.”
Arkitektforeningen 2013

Center for Renhold, WERK arkitekter & Sangberg Architects – tidligere POLYFORM i samarbejde med Karres En brands. Foto: Sangberg Architects.
Foto: Sangberg Architects

OM PROJEKTET

Fornyelsen af Hauser Plads er en del af Københavns Kommunes byfornyelse af Købmagergade, som startede tilbage i 2008. Ved at udnytte en del af det forhenværende parkeringsareal skabes et attraktivt arbejdsmiljø under jorden for de omtrent 100 medarbejdere, som arbejder hos Center for Renhold. Københavns borgere nyder godt af det åbne byrum med tilhørende legeplads, som er etableret i gadeplan. Her er en gammel, nedslidt legeplads erstattet med et næsten futuristisk legelandskab, udformet i organiske former med omkransende fyrretræer og hvidt stolpehegn. Fra legelandskabet, som udgør taget på Center for Renholds lokaler, er det muligt at kigge ned til kontorerne og de grønne gårdrum under jorden. Pladsen er blevet forbundet med Kultorvet og Købmagergade, der har samme granitstensbelægning og belysningsdesign.
Under jorden er Center for Renhold’s kontorfunktioner placeret rundt om de åbent gårdrum, for at få mest muligt dagslys i lokalerne. De bløde former maksimerer lysindtaget og forener samtidig gårdrummene visuelt med legelandskabet over jorden. Centeret indeholder kontorer, bade, omklædningsrum og kantine og under bygningen er resten af det gamle parkeringsanlæg på 1900 m2 renoveret og nyistandsat.

Læs mere om Hauser Plads på WERK arkitekter’s hjemmeside