Foto: Kontraframe
Det er ikke altid at telefonsælgere, der vil sælge din virksomhed forsikringer kender den bedste løsning.

Har din virksomhed også fået "Et godt forsikringstilbud" ?

Opdateret 03.01.19 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Foto: Kontraframe

Er din virksomhed blevet ringet op med et godt tilbud på forsikringer? De gode tilbud lever sjældent op til Danske Arkitektvirksomheders godkendelseskrav. Se listen med kravene her og bliv klogere på forsikringer hos Danske Arkitektvirksomheder. 

Mange forsikringsselskaber gennemfører jævnligt branchespecifikke telefonsalg. Også til arkitektvirksomheder. Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal din virksomhed have en ansvarsforsikring, der sikrer både virksomheder og bygherrer bedst muligt. Den skal være tegnet enten hos HDI eller hos andre selskaber, der er godkendt af Danske Arkitektvirksomheder.  

Derfor skal alle medlemmer også dokumentere forsikringen over for Danske Arkitektvirksomheder. De "gode" tilbud lever sjældent op til godkendelseskravene. Det drejer sig typisk om nedenstående.

Dækningsmangler

  1. Indbygget ophørsdækning så selskabet uanset, hvad der sker altid skal yde en præmiefri ophørsdækning med fem års dækning, dog 10 år for opgaver for forbrugere hvis virksomheden lukker
  2. Pligt til at dække dig i samme perioder hvis du udmeldes af Danske Arkitektvirksomheder
  3. Dækning hvis din underrådgivers lukning, konkurs eller blot brug af forsikring på andre sager umuliggør underrådgivers forsikrings betaling af erstatning for underrådgiverfejl
  4. Dækning af det almindelige erhvervsansvar
  5. Dækning for grov uagtsomhed
  6. Dækning for overtrædelse af ophavsret 
  7. Dækning af omkostninger ud over forsikringssummen
  8. Dækning globalt bortset fra USA og Canada.

Kravene til medlemsvirksomhedernes ansvarsforsikring findes i den såkaldte positivliste, som du finder her:

Krav til ansvarsforsikring

Herudover indeholder Danske Arkitektvirksomheders aftaler med HDI en række forbedringer, fx en ordentlig forsikringsdækning af freelancere, medforsikring af mindre underrådgivere, supplerende dækning af underrådgivers høje selvrisici på projektforsikringer og meget andet.

Ingen bistand ved uoverensstemmelser

Opstår der uoverensstemmelser med forsikringsselskabet kan Danske Arkitektvirksomheder bistå, når selskabet er vores faste samarbejdspartner. Andre selskaber vil afvise dette med henvisning til, at det er en individuel aftale mellem virksomhed og selskab.

Mangeårige bindinger er farlige

Sælgerne lokker typisk med rabatter, hvis man binder sig for tre til fem år med efterfølgende automatiske fornyelser for yderligere fem år. Det vanskeliggør eller udelukker ændringer i betingelserne. Danske Arkitektvirksomheder forhandlet p.t. om en ny ABR, og kommer der ændringer i ansvaret, så skal dækningen følge med. Det kan være meget svært med en flerårig aftale. 

Har virksomheden reelt brug for mange forsikringer?

Der lokkes også med rabatter ved tegning af flere forsikringer. Danske Arkitektvirksomheder har, udover ansvarsforsikringen i HDI, også indgået aftale med Codan om en erhvervsforsikring, der dækker alt det, der typisk dækkes på et større antal separate forsikringer og med en stor sum. Den vil ofte være mere fordelagtig end en bunke af enkeltstående dækninger, der oven i købet alligevel kan afsløre huller den dag skaden kommer. Derfor bør der udvises varsomhed med at købe et kludetæppe af mange forskellige forsikringer med mange forskellige dækningssummer for at få en rabat, der ofte alligevel ikke reducerer udgiften eller giver tilstrækkelige dækninger. 

Ønsker du at tegne forsikring i et andet selskab end HDI, skal police, betingelser og erklæring fra det nye selskab indsendes og godkendes i Danske Arkitektvirksomheder før den nye forsikring kan træde i kraft. 

Læs mere og hent de nødvendige dokumenter her